Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

EU-PolarNet 2

09.01.2023 - 15:06, aktualizacja 09.01.2023 - 15:06
Redakcja: ERC
Godło Unii Europejskiej

EU-PolarNet 2 – Co-Ordinating and Co-Designing the European Polar Research Area

Finansowanie: Horyzont 2020

Wartość projektu: 3 299 253,75 EUR

Dofinansowanie dla UŚ: 71 250,00 EUR

Okres realizacji: od 1.10.2020 do 30.09.2024

Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy do koordynacji działań w zakresie badań polarnych w skali europejskiej (w tym wspólna strategia działań, rozważna polityka wobec regionów polarnych, eksperckie doradztwo naukowe europejskim i narodowym gremiom decyzyjnym oraz upowszechnianie tych działań w społeczeństwie). Rezultatem projektu będzie utworzenie i długotrwałe utrzymanie European Polar Coordination Office, biura koordynującego realizację europejskiej strategii polarnej. Spodziewane efekty realizacji projektu to wzmacnianie i udoskonalanie współpracy europejskiej w zakresie badań polarnych, przygotowanie kluczowych dokumentów eksperckich odnośnie skutecznej realizacji europejskiej strategii polarnej, optymalizacja w przepływie informacji, wzmocnienie i upowszechnienie „polarnego głosu” w Europie i na świecie.

Zadania zespołu Uniwersytetu Śląskiego w projekcie obejmują:

– udział jako współ-lider w dwóch pakietach roboczych „Research Coordination” oraz „Policy Advice, Dissemination and Communication”,

– opracowanie dokumentów eksperckich odnośnie rekomendacji oraz zbioru wskazówek, narzędzi i rozwiązań pragmatycznych dla implementacji strategii oraz priorytetów europejskich badań polarnych,

– udział w przygotowaniu udokumentowanych zaleceń dla europejskiej polityki polarnej w interakcji z Komisją Europejską, w tym implementacja pracy Polar Advisory Board, włączając w to podstawowe zadania, mandat i zakres kompetencji tej rady,

– koordynacja i redakcja drugiego raportu z zakresu rozpowszechniana i promocji prac w ramach projektu.

Szczegółowe informacje: https://eu-polarnet.eu/

Projekt otrzymał finansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”

Godło Unii Europejskiej
Godło Unii Europejskiej

return to top