Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konkurs ofert na sprzedaż używanej łodzi TROLL MASTER 800 „UŚKA” z silnikiem YAMAHA FT 60 DELT 6C6

03.01.2020 - 12:40, aktualizacja 15.04.2020 - 11:01
Redakcja: AK, Sekcja Prasowa UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż używanej łodzi TROLL MASTER 800 „UŚKA” z silnikiem YAMAHA FT 60 DELT 6C6.

Przedmiotem konkursu jest motorowa łódź badawcza TROLL MASTER 800 „UŚKA” o numerze rejestracyjnym KŹ-02-133 i numerze rejestru PRS 629404, której armatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a portem macierzystym Katowice. Jednostka wyposażona jest w motor YAMAHA MOTOR 60LTD FT 60DELT 6C6, 44kW. Łódź została wybudowana przez stocznię PPHU PRO-MARIS S.C. w Ustce w 2010 roku. Jej wymiary to: długość 7.98m, szerokość 2.5m, zanurzenie 0.4m, wysokość nad wodnicą 0.71m. Może pomieścić 12 osób. Kadłub wykonano z laminatu poliestrowo-szklanego. Wyposażenie łodzi jest zgodne z zapisem w Uproszczonym Świadectwie Zdolności Żeglugowej.

Stan prawny przedmiotu postepowania jest uregulowany.

Stan techniczny łodzi na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez Biuro Ekspertyz Technicznych i Sądowych z Bielska-Białej wskazuje, że uzasadnione jest wykonanie czynności konserwacyjno-naprawczych w celu usunięcia stwierdzonych usterek, zapewnienia dalszej bezawaryjnej eksploatacji, poprawy estetyki oraz bezpieczeństwa żeglugi. Cena wywoławcza dotyczy łodzi w stanie przedstawionym do oględzin.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu wynosi: 70000,00 zł netto (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs: łodź–UŚKA” należy składać w biurze Zespołu ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, (budynek przy ulicy Bankowej 12, pok. 86) do dnia 17.01.2019 do godz. 10.00.

Przystępujący do konkursu powinien :

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu postępowania i przyjmuje ten stan bez zastrzeżeń,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
    i warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert (część jawna konkursu ) nastąpi w biurze Zespołu ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul Bankowa 12, pok.86)  w dniu 17.01.2020 o godz. 10.30.

Łódź można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z dr. hab. Andrzejem Woźnicą, prof. UŚ (andrzej.woznica@us.edu.pl) lub dr. inż. Marcinem Liberą (marcin.libera@us.edu.pl)

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.

Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

return to top