Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych

18.04.2023 - 08:39, aktualizacja 24.04.2023 - 09:26
Redakcja: ERC
Logo

Dofinansowanie projektu z UE: 11 616 598,24 PLN

Całkowity budżet projektu: 17 161 601,78 zł

Termin realizacji projektu: 16.07.2020 – 31.12.2023

Konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, otrzymało dofinansowanie na infrastrukturę badawczą w wysokości 11 616 598,24 zł na realizację projektu pt. „ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach działania 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Celem projektu jest: doposażenie europejskiej infrastruktury badawczej aerozoli, chmur i gazów śladowych ACTRIS w aparaturę niezbędną do dostarczania wysokiej jakości danych o tzw. krótkożyciowych składnikach atmosfery.  Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez wzbogacenie centrów badawczych we Wrocławiu, Rzecinie, Raciborzu, Sosnowcu, Zabrzu i Strzyżowie. Realizacja o planowaną infrastrukturę, m.in: stanowiska lidarowe (stacjonarne i mobilne), windprofiler, spektrometry cząstek, aparaturę do pomiarów współczynników rozpraszania i absorpcji światła na aerozolu (aethalometr oraz nephelometr polarny), fotometry słoneczne, pyłomierze, ceilometry.  Dostrczenie wysokiej jakości danych i zwiększenie dostępności do nich w zakresie zmienności czasowej i przestrzennej aerozoli w atmosferze pozwoli na poszerzenie wiedzy w kilku głównych obszarach:

 • zmiany klimatu,
 • ograniczenia widzialności,
 • problemów z jakością powietrza,
 • poprawy analiz meteorologicznych,
 • poprawy prognoz pogody,
 • zakwaszenia opadów i osadów,
 • biologii oceanów,
 • prawidłowej analiza i weryfikacji danych satelitarnych.

W ramach projektu Uniwersytet Śląski,  zakupi lidar (skaner laserowy wykorzystywany m.in. do pomiarów określających pionowe profile atmosfery), na który została mu przyznana dotacja w wysokosci 817 382,45 zł.  W aparaturę tę wyposażone zostanie laboratorium mobilne (samochód). Jest to kluczowe urządzenie z perspektywy dostosowania infrastruktury ABTRIS-PL do wymogów sieci europejskiej.

Beneficjenci Projektu:

 • Uniwersytet Wrocławski – Lider Projektu,
 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk,
 • Uniwersytet Przyrodniczym w Poznaniu,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.

return to top