Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V

13.07.2021 - 12:18, aktualizacja 28.11.2022 - 15:01
Redakcja: ERC
Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł zadania: „Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V”

Wartość projektu: 508 800,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 254 400,00 zł

Okres realizacji: od 15.04.2021 r. do 15.11.2021 r.

 

W ramach zadania Napowietrzne Mobilne Laboratorium oraz laboratoria stacjonarne zostaną doposażone w nowoczesną aparaturę przeznaczoną do badania zanieczyszczeń powietrza. Realizacja zadania umożliwi rozszerzenie i unowocześnienie oferty dydaktycznej w zakresie metod prowadzenia badań nad stanem środowiska powietrznego w ramach realizowanych przez studentów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, zapewniając najwyższy poziom odpowiadający standardom międzynarodowym.

Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego
Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego, fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top