Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu

21.07.2020 - 15:33, aktualizacja 21.01.2022 - 15:38
Redakcja: AJS
Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, województwo śląskie, Unia Europejska

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: od 17.10.2014 do 30.09.2022

Wartość projektu: 30 000 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 25 308 651,13  zł

 

Cel projektu:

Realizacja projektu SPINplace polegać będzie na przebudowie i remoncie budynku przy ulicy Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu oraz zakupie niezbędnego wyposażenia. Celem projektu SPINplace jest stworzenie regionalnego i międzyuczelnianego, biznesowego centrum kreatywności, coworkingu, prototypowania i animowania projektów poprzez zintegrowanie i rozwój istniejących już inicjatyw przy Uniwersytecie Śląskim, innych uczelniach oraz w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach otoczenia biznesu. Powstanie SPINplace umożliwi bardziej skoordynowaną realizację wszystkich działań związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości w całym środowisku akademickim – wśród studentów (w tym doktorantów) i pracowników naukowych oraz wszystkich partnerów otoczenia gospodarczego Uczelni, niezbędnych do biznesowego sukcesu innowacji tworzonych w Uniwersytecie.

Sala ze sceną i krzesłami

return to top