Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn ul. Bielska 66

05.03.2021 - 11:17, aktualizacja 11.02.2022 - 12:32
Redakcja: DS
logo: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 2020 – 2021
Wartość projektu: 2 341 918,00 PLN
Dofinansowanie z środków NFOŚiGW: 979 810,00 PLN

Cel Projektu: Wykonanie prac termomodernizacyjnych  budynku Domu Studenta „UŚKA” zgodnie ze wskazaniem w audycie energetycznym, tj. modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu przygotowania c.w.u., zamurowanie luxferów, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, ocieplenie dachu części niskiej, ocieplenie stropodachu, modernizacja systemu wentylacji, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dom Studencki „UŚKA” w Cieszynie
Dom Studencki „UŚKA” w Cieszynie

return to top