Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Termomodernizacja budynku DS. nr 2 oraz dostosowanie ppoż.

12.04.2021 - 12:14, aktualizacja 22.04.2021 - 12:04
Redakcja: DS
logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okres realizacji: 2020 – 2021
Wartość projektu: 4 889 000,00 PLN
Dofinansowanie z środków dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 4 889 000,00 PLN

Cel Projektu: Przebudowa budynku, polegająca na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji, dostosowaniu go do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie standardów mieszkalnych. Inwestycja ta, ma przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w Domu Studenta nr 2 jak i poprawę parametrów energetycznych budynku, co umożliwi ich pełne wykorzystanie i przyczyni się do poprawy efektywności w zarządzaniu ogrzewaniem i energią elektryczną.

Projekt dofinansowany ze środków dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

return to top