Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

22.11.2019 - 15:47, aktualizacja 22.05.2020 - 15:47
Redakcja: AJS
Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Unia Europejska Fundusz Spójności

Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14

 

Finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Okres realizacji: 02.02.2016–31.12.2018

Wartość projektu: 10 229 452,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 493 008,80 PLN

 

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w wyniku redukcji zużycia energii, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy stanu środowiska, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.

Szczegółowe informacje

 


Uniwersytet Śląski w Katowicach informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2014–2020: Oś priorytetowa I  Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

    1. specjalny adres e-mail
    2. lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny i przejrzysty.


 

Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Unia Europejska Fundusz Spójności
Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Unia Europejska Fundusz Spójności

return to top