Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zakup detektora SED

22.11.2019 - 16:38, aktualizacja 22.05.2020 - 16:38
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa
Abstrakcyjne rozmyte tło

Zakup detektora SED jako doposażenie do mikroskopu skaningowego Phenom XL

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 25 000,00 zł

Okres realizacji: od 05.05.2017 do 15.11.2017

 

Celem projektu jest doposażenie mikroskopu skaningowego Phenom XL w detektor elektronów wtórnie rozproszonych SED wynikający z potrzeby rozszerzenia możliwości pracy tego mikroskopu dla celów edukacyjnych i badawczych, zarówno studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WBiOŚ). Zaletą detektora SED jest doskonałe odzwierciedlenie topografii (ukształtowania) powierzchni próbek oraz uzyskiwanie dużej głębi ostrości, co jest bardzo pożądane przy analizowanych obrazach badanych różnych materiałów biologicznych. Obecnie mikroskop ten pracuje w oparciu o inny detektor, tj. elektronów wstecznie rozproszonych BSE, który daje dokładną informację na temat gęstości obserwowanych powierzchni, jednakże nie oddaje precyzyjnie topografii próbki. Zastosowanie detektora SED wpływa na szeroki zakres możliwości badawczych nad morfologią, ultrastrukturą i bioróżnorodnością organizmów żywych, również w aspekcie ich wrażliwości na zanieczyszczenie środowiska. Umożliwia także monitoring stopnia degradacji środowiska na poziomie zmian w strukturze powierzchniowej różnych organizmów roślinnych i zwierzęcych.

Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

return to top