Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zakup zmotoryzowanego stolika eucentrycznego i systemu ProSuite jako doposażenia do mikroskopu skaningowego Phenom XL

22.11.2019 - 16:06, aktualizacja 22.05.2020 - 16:06
Redakcja: AJS
Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu: 154 999,68 zł 

Dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Katowicach: 77 499,84 zł

Okres realizacji: od 15.03.2018 do 15.11.2018

 

Cel projektu: Doposażenie mikroskopu skaningowego Phenom XL w zmotoryzowany stolik eucentryczny, tj. z możliwością ruchu w pięciu stopniach swobody (Z, obrót, pochył, X, Y) dający pochył eucentryczny i obrót kompucentryczny wynika z potrzeby rozszerzenia możliwości pracy tego mikroskopu dla celów edukacyjnych i badawczych, zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WBiOŚ). System ProSuite jest wymaganym programem sterującym pracę/ruch tego stolika.
Zaletą używania zmotoryzowanego stolika eucentrycznego jest możliwość pochyłu i rotacji próbek, co korzystnie wpływa na obserwację trudno dostępnych powierzchni badawczych. W przypadku wielu badań, a zwłaszcza morfologicznych materiałów biologicznych jest to czynność konieczna ze względu na zróżnicowanie powierzchni struktur i ich przestrzennej budowy. Obecnie mikroskop ma w wyposażeniu podstawowym jednoosiowy, nieruchomy uchwyt, który daje możliwość ustawienia i obserwacji tylko jednej, niewielkiej powierzchni. W wielu badaniach materiały obserwowane muszą być kilkakrotnie odklejane i przyklejane ponownie, aby uzyskać różne położenia badanej próby. Taka zmiana pozycji próbki często prowadzi do jej uszkodzenia. Stolik eucentryczny, umożliwia w sposób łatwy i bezpieczny oglądanie próbki ze wszystkich stron gdyż  stolik z próbką może być podnoszony, przechylany, obracany i przesuwany. Zastosowanie tego stolika wpływa na szeroki zakres możliwości badawczych nad morfologią, ultrastrukturą i bioróżnorodnością organizmów żywych. 

Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

return to top