Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zwiększenie produktywności i odporności na zmiany klimatu głównych upraw żywności w Europie i Azji Środkowej

28.01.2023 - 12:58, aktualizacja 28.01.2023 - 12:59
Redakcja: ERC
Interantional Atomic Energy Agency

Zwiększenie produktywności i odporności na zmiany klimatu głównych upraw żywności w Europie i Azji Środkowej

Finansowanie: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)

Wartość projektu: 636 300,00 EUR

Okres realizacji: od 01.01.2020 do 31.12.2024

Celem projektu (ang. Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia) jest zrozumienie stabilności genomu i ocena wrażliwości wybranych gatunków gryki (Fagopyrum) na działanie mutagenów, w celu poprawy zdolności manipulowania genami i bezpośredniego doprowadzenia do poprawy upraw poprzez wybór pożądanych genotypów w programach hodowlanych.

Oczekiwane wyniki projektu to:

– optymalizacja warunków mutagennego traktowania Fagopyrum esculentum i Fagopyrum tataricum przy użyciu systemów in vivo i in vitro,

– analiza wrażliwości wybranych gatunków Fagopyrum na mutageny – badania porównawcze,

– badania morfologii jądra komórkowego i uszkodzeń DNA podczas procesów różnicowania w kalusie F. esculentum i F. tataricum,

– analizy zawartości DNA i aktywności mitotycznej podczas procesów różnicowania w kalusie F. esculentum i F. tataricum,

– analiza i porównanie wrażliwości zarodków zygotycznych, oraz kalusa F. tataricum i F. esculentum o różnym potencjale morfogennym na działanie mutagenów.

return to top