Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Środowisko miasta - miasto środowiska

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Tytuł zadania: „Środowisko miasta – miasto środowiska”

Wartość projektu: 23 125,03 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 18 500,00 zł

Okres realizacji: od 01.04.2021 r.  do 30.11.2021 r.

 

Zadanie obejmuje organizację seminariów, które mają na celu wzmocnienie wiedzy osób realizujących zadania zarządcze w zakresie środowiska i wpływanie na kształtowanie polityk miejskich, ukazanie pełnego spektrum możliwości dla badań rozwoju miast, podniesienie świadomości w zakresie globalnych zmian klimatycznych i lokalnych wyzwań dla miast, a także zachęcanie do podejmowania działań w oparciu o wyniki badań naukowych, poprzez inicjowanie spotkań i debat różnych grup odpowiedzialnych za przyszłość miast. Ponadto planuje się inicjowanie współpracy lokalnej różnych podmiotów i grup odbiorców na rzecz wypracowywania dobrych praktyk i rozwiązań prośrodowiskowych, edukację osób młodych w regionie, zainteresowanych działaniem na rzecz zmian w zakresie polityki środowiskowej/ekologicznej oraz kształcenie młodych ekspertów (zarówno samorządowców jak i badaczy) poprzez zainicjowanie debaty międzypokoleniowej, aktywny udział młodych osób w realizacji spotkań i wypracowywaniu rekomendacji dla miast, a także współpracę młodych osób z ekspertami i organizatorami wydarzenia.

return to top