Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Partnerstwo w kształceniu

Jedną z form współpracy z uczelnią jest zaangażowanie firm i instytucji w proces kształcenia. Wspólne działania podejmowane na rzecz przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy przynoszą korzyści obu stronom. Uczelnia nawiązuje kontakty z partnerami w rozmaitych projektach i doskonali swoje programy kształcenia, a otoczenie biznesowe ma wpływ na kształtowanie kompetencji i praktycznych umiejętności studentów, czyli potencjalnych pracowników.

 

Rady Programowo-Biznesowe

Misją Rad Programowo-Biznesowych jest wspieranie uczelni w tworzeniu wysokiej jakości programów studiów oraz opiniowanie przedsięwzięć w zakresie kształcenia, badań naukowych i rozwoju infrastruktury. Efektem współpracy środowiska biznesu i nauki są wspólnie wypracowane i realizowane projekty edukacyjne, badawcze i wdrożeniowe. Dla firm oraz organizacji to okazja do budowania dobrych relacji ze studentami i absolwentami uczelni, wzmocnienia wizerunku firmy oraz zyskania nowych, dobrze wykształconych pracowników. W skład Rady Programowo-Biznesowej wchodzą między innymi przedstawiciele organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, instytucji finansowych, środowisk gospodarczych, społecznych oraz pracownicy Uniwersytetu. Do zadań Rady należy także wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów uczelni oraz pomoc w opracowywaniu atrakcyjnych programów praktyk i staży dopasowanych do zmieniającego się rynku pracy.

Zajęcia dydaktyczne

Dzięki ścisłej współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym pracodawcy mają możliwość zaangażowania się w proces kształcenia poprzez organizowanie wykładów i zajęć dla studentów. Przedstawiciele firmy lub instytucji mogą prowadzić zajęcia fakultatywne i obligatoryjne objęte programem studiów, zajęcia w ramach przedmiotów dodatkowych oraz projektów unijnych i ministerialnych.

Chęć prowadzenia zajęć dydaktycznych wpisanych w program studiów partner biznesowy zgłasza do Biura Karier w terminach: do lipca (zajęcia w semestrze zimowym) oraz do grudnia (zajęcia w semestrze letnim). W przypadku przedmiotów dodatkowych zachęcamy do kontaktu przez cały rok akademicki. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do planu studentów oraz dyspozycyjności pracodawcy.

Informacji na temat współpracy w zakresie kształcenia udziela Biuro Karier UŚ.

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego
Rektorat, ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
tel.: +48 32 359 19 82
e-mail: bk@us.edu.pl lub careercentre@us.edu.pl

return to top