Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 39 575 144,70 zł
Okres realizacji: 01.10.2019–31.12.2023

Celem głównym projektu jest rozwój Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który zostanie osiągnięty poprzez: 1) podniesienie kompetencji 2200 studentów, istotnych z punktu widzenia potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację działań zmierzających do podniesienia umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych, a także wysokiej jakości programy stażowe oraz dostosowanie programów kształcenia UŚ do potrzeb społeczno-gospodarczych kraju i regionu, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności oraz 2) wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego UŚ obejmujące: a) modernizację i wprowadzenie nowych narzędzi informatycznych, b) podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej (264 osób) oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej UŚ (170 osób), a także c) wsparcie uczelnianej struktury związanej z absorpcją środków finansowych.
Strona projektu: https://www.zintegrowane.us.edu.pl

return to top