Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 1 824 565,44 zł
Okres realizacji: 01.11.2017–31.10.2019

Cel projektu: nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: inżynieria materiałowa, matematyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka i fizyka techniczna, odpowiadających potrzebom pracodawców i nowoczesnej gospodarki, poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego we współpracy z pracodawcami.

return to top