Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 13 029 558,52 zł
Okres realizacji: 01.10.2018–31.03.2023

Celem projektu jest: podniesienie wśród studentów UŚ kompetencji zawodowych, informatycznych, językowych i analitycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, komplementarnych z efektami kształcenia, poprzez realizację programu rozwoju umiejętności, w tym: certyfikowanych szkoleń i warsztatów, wizyt studyjnych, dodatkowych zadań praktycznych w formie projektów i zajęć realizowanych z pracodawcami, dostosowanie i realizację programów kształcenia ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności, a także wsparcie zmian organizacyjnych w uczelni i podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej poprzez realizację kompleksowego programu szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Strona projektu: https://www.zintegrowane.us.edu.pl

return to top