Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

List JM Rektora na powitanie

04.09.2020 - 17:58 aktualizacja 07.09.2020 - 10:39
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa
Tagi: list rektora

Szanowni Państwo,

idąc 1 września przez ciągle niezbyt ludne miasto i opustoszały kampus katowicki, aby rozpocząć sprawowanie zaszczytnego urzędu Rektora Uniwersytetu Śląskiego, rozmyślałem nad iluzorycznością wszelkich planów, a swoich przede wszystkim. Dwa silne przekonania towarzyszyły mi od początku starań, aby być przez Państwa wybranym. Pierwsze, że Uniwersytet to wyjątkowo dobre (w moim mniemaniu najlepsze) miejsce w przestrzeni publicznej do pracy badawczej, nauczania, ale przede wszystkim do życia razem jako społeczność oparta na wiedzy. Drugie, że uniwersytet nigdy nie powinien dać się sprowadzić do formy aplikacji na smartfona.

Trwająca wciąż epidemia pozbawiła naszą wspólnotę domu, a wszechobecne technologie kształcenia na odległość są koniecznością i wybawieniem od straty kolejnego semestru studiów. Być może nikt bardziej niż naukowiec nie jest świadom ludzkich ograniczeń, a jednak tym razem to my zostaliśmy dotknięci nimi szczególnie. Nadchodzący rok akademicki upłynie w cieniu epidemii. Semestr zimowy będzie zdominowany przez kształcenie zdalne, zależy nam jednak, aby studenci, zwłaszcza pierwszych lat, mieli możliwość zaznać rzeczywistego kształcenia w murach naszej uczelni. A przede wszystkim doświadczyć bycia razem.

To będzie nasze najpoważniejsze zadanie na najbliższe miesiące – utrzymać bliskie i intensywne funkcjonowanie wspólnoty akademickiej. Zachęcam Państwa gorąco do wielorakich kontaktów zdalnych, do dzielenia się ze sobą tym, czego uczymy, nad czym pracujemy naukowo, a także tym, co nas interesuje i wzbogaca jako ludzi. Użyjmy technologii nie tylko dla realizacji naszych zadań dydaktycznych oraz administracyjnych, ale również po to,  aby wzmocnić nasze poczucie wspólnoty w czasie bezdomności. Zapraszajmy się wzajemnie na konwersacje ze studentami, prezentacje nowych dokonań badawczych, książek, artykułów, prac artystycznych, na otwarte seminaria i wykłady, relacje z koncertów i wystaw. Dzielmy się w ten wyjątkowy sposób, który – paradoksalnie – spaja nas mocniej. Zachęcam Państwa do nieograniczonej inwencji w tym zakresie, zapewniając jednocześnie o wszelkim możliwym wsparciu dla takich działań. Znaczną część zainicjujemy w „centrali”. Już wkrótce ruszy Centrum Premier Naukowych UŚ, za pośrednictwem którego będziemy prezentować nasze najświeższe dokonania naukowe z wszystkich dyscyplin. 

Przez trwające dni odosobnienia dajmy sobie poczucie, że jesteśmy razem, a mnie pewność, że mimo mijanych codziennie cichych budynków uniwersytetu mam dla kogo pracować. Wzmacnia mnie myśl, że wcześniej czy później wrócimy do siebie z odnowionym poczuciem wartości, jaką jest rzeczywisty uniwersytet.

Dziękuję za Państwa decyzję wyborczą oraz wszelkie dowody poparcia i sympatii, których doświadczałem i doświadczam. Przepełnia mnie wdzięczność, poczucie zaszczytu i zobowiązania.

Bądźcie zdrowi
Ryszard Koziołek

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top