Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Młodzi naukowcy z UŚ laureatami konkursu START 2020

07.07.2020 - 15:10 aktualizacja 07.07.2020 - 15:29
Redakcja: MJ
Tagi: FNP, START 2020, stypendia dla młodych badaczy

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych z Polski. W tym roku wyróżniono 100 badaczy z grona 845 kandydatów będących na początku kariery naukowej, posiadający udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne, nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. złotych, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

W tegorocznej edycji zostali wyróżnieni naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego:

  • mgr inż. Andrzej Dzienia (chemia),
  • dr inż. Karolina Jurkiewicz (inżynieria materiałowa),
  • dr Małgorzata Lubelska-Sazanów (prawo),
  • dr Oskar Jacek Rojewski (historia sztuki).

Program START jest realizowany od 1993 roku. Powstał, aby wspierać wybitnych młodych uczonych, którzy nie ukończyli 30. roku życia (lub powyżej 30. roku życia w przypadkach opisanych w regulaminie konkursu) i zachęcać ich do dalszego rozwoju naukowego. Nagroda jest przyznawana w wyniku konkursu. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest przeprowadzana w systemie peer review przez uczonych będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach nauki. Wnioski ocenia panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP. Dodatkowo Fundacja może przyznać wyróżnienia tym kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów.

W ramach programu został utworzony Fundusz im. profesora Adama Sobiczewskiego. Podwyższone stypendia z tego funduszu mogą otrzymać laureaci specjalizujący się w fizyce teoretycznej, matematyce lub astronomii. W programie ufundowano także specjalne stypendium im. profesor Barbary Skargi za odważne przekraczanie granic między różnymi dziedzinami nauki.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe do zagranicznego ośrodka naukowego oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z noblistami w niemieckim Lindau.

Lista laureatów znajduje się na stronie: www.fnp.org.pl.

Laboratorium chemiczne, szklane naczynie w uchwycie

return to top