Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki i podpisanie listu intencyjnego

28.01.2020 - 18:42, aktualizacja 31.01.2020 - 10:37
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa

Integracja środowiska organizatorów polskich festiwali nauki, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z przygotowaniem tego typu wydarzeń, a także podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia sieci współpracy pod nazwą Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce, to główne cele pierwszego Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki, które odbyło się 27 i 28 stycznia 2020 roku w Katowicach.

W spotkaniu, zainicjowanym przez Uniwersytet Śląski i współorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział wzięli zarówno przedstawiciele krajowych, jak i zagranicznych inicjatyw popularnonaukowych. Forum stanowiło okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu różnych modeli organizacji festiwali nauki, promocji, a także społecznego oddziaływania tego rodzaju wydarzeń.

return to top