Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nauczyciele – Nauczycielom | Spotkanie w formule open space

25.03.2024 - 08:16, aktualizacja 26.03.2024 - 14:18
Redakcja: OO

18 marca 2024 roku odbyło się spotkanie nauczycieli i nauczycielek akademickich i szkolnych związanych z edukacją na różnych jej etapach w ramach programu Nauczyciele – Nauczycielom. Program jest jednym z pasm Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. W wydarzeniu wzięło udział prawie 80 osób. Prowadzone dyskusje koncentrowały się wokół najważniejszych dla środowiska nauczycieli szkolnych i akademickich zagadnień, w tym:

 • istoty i nowych zakresów współpracy między szkołami i uczelnią,
 • aktualnych wyzwań związanych z organizacją i realizacją procesu kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych i w różnych środowiskach oświatowych,
 • obecności nauczycieli i nauczycielek w procesach i obszarach decyzyjnych, w tym ich ról i zadań w politykach oświatowych,
 • współpracy w zakresie tworzenia i realizacji programów kształcenia nauczycielskiego,
 • problematyki dbałości o kondycję psychofizyczną nauczycieli i nauczycielek szkolnych oraz akademickich,
 • form obecności oraz zakresów odpowiedzialności specjalistów i specjalistek (spoza praktyki związanej bezpośrednio z nauczaniem) w szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych.

Efektem spotkania jest zestaw rekomendacji, które posłużą do stworzenia sześciu akademii opartych na ścieżkach tematycznych Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024:

 • klimat i środowisko,
 • przemysły przyszłości,
 • zdrowie i jakość życia,
 • innowacje społeczne,
 • dziedzictwo przemysłowe i kulturowe,
 • kreacja i krytyka.

return to top