Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nabór do projektu „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

16.03.2023 - 11:20 aktualizacja 17.03.2023 - 13:48
Redakcja: OO
Tagi: studenci

17 marca 2023 roku o godz. 8.00 rusza pierwszy etap rekrutacji do projektu „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym poprzez opracowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach nowoczesnego, modelowego i skalowalnego rozwiązania systemowego do zastosowania w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Dzięki projektowi studenci i studentki otrzymają wsparcie w podnoszeniu kluczowych kompetencji przyszłości, z naciskiem na rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.

Osoby uczestniczące w projekcie zrealizują indywidualną ścieżkę uczenia się. Przy wsparciu profesjonalnych mentorów zaplanują i zrealizują innowacyjny projekt wdrożeniowy. Za realizację autorskiego pomysłu każdy otrzyma 6 punktów ECTS. Środki finansowe zaplanowane w projekcie na działania wdrożeniowe pozwolą studentom i studentkom na realizację nawet najbardziej odważnych pomysłów.

Pierwszy etap rekrutacji potrwa do 20 marca 2023 roku. Komisja rekrutacyjna wyłoni ze zgłoszonych pomysłów ok. 30 projektów, których autorów zaprosi na spotkania bezpośrednie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i rekrutacji dostępne są na stronie: us.edu.pl/ksztalcenie/projekty-edukacyjne/dla-studentow/uczelnie-przyszlosci.

Projekt „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

trzy osoby przy biurku, widok z góry

Image by pressfoto on Freepik

return to top