Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Nagroda im. Karin Biermann dla dr. Mirosława Węckiego

23.06.2022 - 14:51 aktualizacja 24.06.2022 - 12:20
Redakcja: OO

Dr Mirosław Węcki z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Karin Biermann za badania śląskoznawcze (Karin Biermann-Preis für Schlesienforschung). Wyróżnienie przyznała Fundacja dla kultury Śląska (Stiftung Kulturwerk Schlesien) z Würzburga za książkę pt. „Fritz Bracht – Gauleiter von Oberschlesien. Biographie” (Paderborn 2021). Wręczenie nagrody odbyło się 18 czerwca 2022 roku w Bad Alexandersbad (Niemcy) podczas konferencji „Schlesier Weltweit. Migration von Schlesien in die Welt”.

Nagrodzona publikacja to pierwsza monografia poświęcona życiu i działalności politycznej Fritza Brachta (1899–1945) – nazistowskiego gauleitera i nadprezydenta Górnego Śląska w okresie II wojny światowej. Książka opublikowana w 2020 roku przez renomowane niemieckie wydawnictwo naukowe Brill-Ferdinand Schöningh jest poprawioną, niemieckojęzyczną wersją pracy: „Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach 1941–1945” (Katowice 2014) opartą o dysertację doktorską.

Dr Mirosław Węcki pracuje w Instytucie Historii UŚ. W 2012 roku obronił pracę doktorską. W latach 2003–2017 był pracownikiem Archiwum Państwowego w Katowicach. Od 2017 roku pracuje w Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Jego główne zainteresowania badawcze to dzieje Górnego Śląska w I połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1919–1922 (powstania śląskie i plebiscyt) oraz lat 1933–1945 (powstanie i działalność partii narodowosocjalistycznej w Niemczech, regionalne struktury władzy w Trzeciej Rzeszy na Górnym Śląsku, archiwalia górnośląskie w XX wieku).

zdjęcie grupy osób
fot. archiwum prywatne dr. M. Węckiego

wręczenie nagrody dr. Mirosławowi Węckiemu

fot. archiwum prywatne dr. M. Węckiego

return to top