Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Najlepsi absolwenci Uniwersytetu Śląskiego 2020

23.12.2020 - 12:16 aktualizacja 31.12.2020 - 09:50
Redakcja: OO

Tradycyjnie pod koniec roku Uniwersytet Śląski wybrał najlepszych absolwentów, którzy ukończyli studia w 2020 roku. Wyróżnione osoby zostały wybrane przez poszczególne wydziały. Absolwentów nagrodzono między innymi za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, działalność społeczną oraz wysoką średnią ocen z całego okresu studiów.

W latach ubiegłych Uniwersytet Śląski organizował specjalne wydarzenie dla najlepszych absolwentów, podczas którego wręczano dyplomy. W 2020 roku ze względu na pandemię taka forma spotkania nie była możliwa, konieczna była zmiana koncepcji. Wybrano formę komunikacji bezpośredniej i wręczenie dyplomów odbyło się podczas wizyt u absolwentów.

Koordynator ds. relacji z absolwentami Giga Gogosashvili osobiście odwiedził wyróżnione osoby i wręczył im dyplomy oraz spersonalizowane prezenty wraz z listem gratulacyjnym rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka. W zestawie upominkowym znalazły się także referencje, w których rektor udzielił rekomendacji absolwentom jako reprezentantom wspólnoty akademickiej. Listy rekomendacyjne wskazują na fachową wiedzę i wysokie kompetencje zdobyte przez nich w czasie studiów.

Podczas wizyty przedstawiono nową koncepcję współpracy z absolwentami i zaproszono ich do dalszej kooperacji z uczelnią. Omówione zostały także działania Biura Kandydata i Absolwenta, które od nowej kadencji jest odpowiedzialne za realizację działań na rzecz nawiązywania i podtrzymywania relacji z osobami, które ukończyły studia na Uniwersytecie Śląskim.

W gronie najlepszych znalazły się 22 osoby ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego:

Absolwenci Wydziału Humanistycznego:

 • Agnieszka Jedziniak,
 • Paweł Kruglik,
 • Maria Łynnik,
 • Maciej Mazur,
 • Magdalena Płotała.

Absolwentki Wydziału Nauk Przyrodniczych:

 • Aleksandra Dylong,
 • Natalia Janczewska,
 • Małgorzata Bożena Kapcia,
 • Anna Nowacka.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych:

 • Agnieszka Reifland.

Absolwenci Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych:

 • Angelika Mieszczanin,
 • Mateusz Jan Pieszczek.

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji:

 • Klaudia Raczek,
 • Jakub Wyczik,
 • Jakub Zamojski.

Absolwentki Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji:

 • Klaudia Ejchorst,
 • Marta Husarek,
 • Agata Pokładnik.

Absolwentki Wydziału Teologicznego:

 • Olga Bagińska,
 • Anna Cieplik,
 • Marta Woźniakowska.

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego:

 • Paulina Czajka.

absolwenci Uniwersytetu Śląskiego

Absolwenci UŚ: Klaudia Raczek, Paweł Kruglik, Małgorzata Kapcia. Fot. mat. Uniwersytetu Śląskiego

return to top