Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty badawcze

Fragment rękopisu

 

otwarta książka/open book

Tytuł projektu: Postrzeganie pogody w średniowiecznej Skandynawii. Kierownik: Dr. des. Carina Damm. Nazwa konkursu: Narodowe Centrum Nauki, POLONEZ BIS 3. Czas realizacji: 24 miesięcy. Przyznana kwota: 813 257,- PLN.

» Więcej informacji na temat projektu.

Tytuł projektu: A austrvega – polskojęzyczne edycje sag islandzkich dotyczących dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej i strefy bałtyckiej. Kierownik: dr hab. prof. UŚ Jakub Morawiec. Wykonawcy projektu: dr Marta Rey-Radlińska, dr Annett Krakow, dr Grzegorz Bartusik, dr Remigiusz Gogosz. Nazwa konkursu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2. Czas realizacji: 36 miesięcy. Przyznana kwota: 391 436,- PLN.

 

otwarta książka/open book

 

otwarta książka/open book

Tytuł projektu: Klasztory na krańcu świata. Kościół i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Islandii. Kierownik: dr Ryder Patzuk-Russell. Nazwa konkursu: Narodowe Centrum Nauki, POLONEZ BIS 2. Czas realizacji: 24 miesięcy. Przyznana kwota: 779 914,- PLN.

» Więcej informacji na temat projektu.

Tytuł projektu: Poetyka i polityka strachu w staroangielskiej tradycji literackiej. Kierownik: dr hab. Rafał Borysławski, prof. UŚ. Nazwa konkursu: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 23. Czas realizacji: 36 miesięcy. Przyznana kwota: 183 824,- PLN.

» Więcej informacji na temat projektu.

 

otwarta książka/open book

 

otwarta książka/open book

Tytuł projektu: Wolin/Jómsborg: miejsce spotkania Słowian i Skandynawów w średniowieczu – międzynarodowa szkoła letnia 2023. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Jakub Morawiec. Zespół projektowy: dr hab. prof. UŚ Rafał Borysławski, dr Annett Krakow, dr Grzegorz Bartusik. Nazwa konkursu: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia. Czas realizacji: 15 miesięcy. Przyznana kwota: 411 874,- PLN.

» Więcej informacji na temat projektu.

Polskojęzyczna edycja „Heimskringli” Snorriego Sturlusona

Dr hab. prof. UŚ Jakub Morawiec i dr Grzegorz Bartusik brali udział w pracach nad polskim tłumaczeniem jednego z najważniejszych pomników islandzkiej literatury – „Heimskringla” to kompendium 16 sag poświęconych władcom Norwegii od czasów legendarnych do połowy XII wieku. Dzieło to napisał, około 1230 roku, Snorri Sturluson, islandzki polityk, poeta i historiograf. Prace nad tłumaczeniem sfinansowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projektem kierowała dr hab. prof. UJ Anna Waśko. Przekład „Heimskringli” wydano w 2021 roku.

» Więcej informacji na stronie wydawcy.

 

otwarta książka/open book

 

otwarta książka/open book

Dyseminacja łacińskich metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji średniowiecznej Skandynawii

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (program PRELUDIUM 14, grant o numerze 2017/27/N/HS3/00740), realizowany na Wydziale Humanistycznym UŚ w okresie od 19.07.2018 do 18.07.2022 r. Projektem kierował dr Grzegorz Bartusik.

» Więcej informacji na temat projektu.

eFONTES. Elektroniczny Korpus Polskiej Łaciny Średniowiecznej

Dr Grzegorz Bartusik uczestniczył w  pracach nad elektronicznym korpusem polskiej łaciny średniowiecznej jako członek zespołu anotatorów. Projekt „eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny  średniowiecznej. Kontynuacja prac” (grant Narodowego  Programu Rozwoju Humanistyki o numerze 0116/NPRH6/H11/85/2018) realizowany jest w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Projektem kieruje dr Krzysztof Nowak.

» Więcej informacji na temat projektu.

 

otwarta książka/open book

 

otwarta książka/open book

Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach.  Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000–1300

Dr Grzegorz Bartusik jest jednym z wykonawców polsko-norweskiego  projektu badawczego „Zasoby symboliczne i struktury polityczne na  peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000–1300” (grant Narodowego Centrum Nauki o numerze  2019/34/H/HS3/00500, konkurs GRIEG) realizowany jest na Wydziale Historycznym  Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem w Oslo.  Projektem kieruje dr hab. Grzegorz Pac.

» Więcej informacji na temat projektu.

return to top