Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Projekty badawcze

Fragment rękopisu

Polskojęzyczna edycja „Heimskringli” Snorriego Sturlusona

 

Członkowie  Centrum biorą udział w pracach nad polskim tłumaczeniem jednego z najważniejszych pomników islandzkiej literatury. „Heimskringla” to kompendium 16 sag poświęconych władcom Norwegii od czasów legendarnych do połowy XII wieku. Dzieło to napisał, około 1230 roku, Snorri Sturluson, islandzki polityk, poeta i historiograf. Prace nad tłumaczeniem finansowane są ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projektem kieruje dr hab. prof. UJ Anna Waśko. Wydanie edycji planowane jest na 2021 rok.

Dłonie trzymające pergamin/Hands holding a parchment

 

otwarta książka/open book

„Dyseminacja łacińskich metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji średniowiecznej Skandynawii”

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (program PRELUDIUM 14, grant o numerze 2017/27/N/HS3/00740), realizowany na Wydziale Humanistycznym UŚ w okresie od 19.07.2018 do 18.07.2022 r. Projektem kieruje dr Grzegorz Bartusik.

» Więcej informacji na temat projektu – opis

eFONTES. Elektroniczny Korpus Polskiej Łaciny Średniowiecznej

Dr Grzegorz Bartusik uczestniczy w  pracach nad elektronicznym korpusem polskiej łaciny średniowiecznej jako członek zespołu anotatorów. Projekt „eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny  średniowiecznej. Kontynuacja prac” (grant Narodowego  Programu Rozwoju Humanistyki o numerze 0116/NPRH6/H11/85/2018) realizowany jest w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Projektem kieruje dr Krzysztof Nowak.

Strona projektu:  https://scriptores.pl/efontes.

Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach.  Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000–1300

Dr Grzegorz Bartusik jest jednym z wykonawców polsko-norweskiego  projektu badawczego „Zasoby symboliczne i struktury polityczne na  peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000–1300” (grant Narodowego Centrum Nauki o numerze  2019/34/H/HS3/00500, konkurs GRIEG) realizowany jest na Wydziale Historycznym  Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem w Oslo.  Projektem kieruje dr hab. Grzegorz Pac.

return to top