Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Centrum Projektowania i Syntezy Leków i Materiałów

Badania prowadzone przez centrum stanowią spójną całość w obszarze projektowania i syntezy leków oraz materiałów, które mają kluczowe znaczenie dla współczesnej cywilizacji. Członkowie centrum podejmują najbardziej aktualne wyzwania stojące przed gospodarką, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o szerokim spektrum zastosowań, w tym w przemyśle naftowym, farmaceutycznym, chemicznym, energetycznym, motoryzacyjnym, a także w obszarze wykorzystywania nowych źródeł i nośników energii. Podejmowana tematyka badawcza odpowiada aktualnym i przyszłościowym oczekiwaniom w zakresie organizacji systemu energetycznego, m.in. poprzez badania nad magazynowaniem energii, co stanowi palący problem na świecie w obliczu rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym niemal wszystkich krajów na świecie.

 

Do zakresu działania centrum należy prowadzenie badań w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa). Wiodącym obszarem badawczym jest realizacja koncepcji zielonej chemii łączącej efektywność energetyczną i materiałową z minimalnym ryzykiem i bezpieczeństwem procesów chemicznych. W ramach tego tematu realizowane są następujące badania:

  • poszukiwanie nowych i wysokoaktywnych katalizatorów selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu SCR;
  • katalityczne przetwarzanie ditlenku węgla w kierunku wartościowych rynkowo produktów chemicznych, w szczególności w reakcji niskotemperaturowej metanizacji;
  • oczyszczanie gazów przemysłowych z zanieczyszczeń;
  • wytwarzanie materiałów i nowych technologii dla technologii magazynowania energii.

Współpraca: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański (dyrektor)
jaroslaw.polanski@us.edu.pl

return to top