Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Śląskie Centrum Wody

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego inicjują i włączają się między innymi w działalność badawczą na rzecz ochrony środowiska wodnego. W tym celu w strukturze uczelni utworzone zostało Śląskie Centrum Wody, co było rezultatem komercjalizacji projektu ZiZOZap, w ramach którego opracowano narzędzie wspomagające zarządzanie zbiornikami zaporowymi. Doświadczenie i wiedza nabyte podczas realizacji projektu pozwoliły wypracować i zaoferować na rynku rozwiązania na przykład  w zakresie monitoringu oraz oceny stanu ekologicznego wód i siedlisk z wodami, planowania i zarządzania gospodarką wodną czy wsparcia eksperckiego. ŚCW współpracuje z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, podejmuje także wspólne działania z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Czy wiesz, że…?

Naukowcy ze Śląskiego Centrum Wody dokonali m.in. waloryzacji stanu ekologicznego zbiornika Sosina w Jaworznie wraz z opracowaniem wytycznych do projektu jego rekultywacji. Na podstawie przygotowanego przez nich programu miasto Jaworzno realizuje inwestycję mającą na celu przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych akwenu Sosina, w wyniku czego planowane jest utworzenie nowego ośrodka rekreacji wodnej.

Strona Śląskiego Centrum Wody: www.scw.us.edu.pl.

return to top