Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Badania

Lot badawczy

Zanieczyszczenia powietrza 

Balon badawczy pozwala nie tylko na prowadzenie badań jakości powietrza, ale także na wykrywanie źródeł zanieczyszczeń oraz rozpoznanie kierunków ich przemieszczania się. Ponieważ nie posiada napędu, ruch w kierunku poziomym jest zgodny z naturalnym ruchem powietrza, a to stwarza unikalną możliwość poboru próbek w strefach atmosfery, które nie zostały zaburzone żadnymi urządzeniami mechanicznymi.

Zakres badań:

  • pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia,
  • pomiary stężenia sadzy i ozonu,
  • analiza stężeń pyłów PM10, PM 2,5 oraz nanocząstek w powietrzu,
  • analiza pyłków roślin,
  • badania mikrobiologiczne (bakterie, wirusy),
  • badania zawartości w powietrzu: CO2 (dwutlenku węgla), SO2 (dwutlenku siarki), NO (tlenku azotu), NO2 (dwutlenku azotu), NH3 (amoniaku), lotnych związków organicznych, formaldehydu.

Badania prowadzą: meteorolodzy, klimatolodzy, mineralodzy, biolodzy, fizycy, chemicy, hydrolodzy.

Panorama, widok z góry, dym z kominów

Panorama miasta po zmroku

Znaczenie badań dla mieszkańców

Balon badawczy wyposażony jest między innymi w analizator pyłów pozwalający między innymi ustalić stężenie pyłów respirabilnych, które narażają populację na pogorszenie stanu zdrowia, wnikają bowiem do układu oddechowego.

Nano- i mikrocząstki, których wielkość spada poniżej 0,5 mikrometra, czyli 500 nanometrów, zachowują się podobnie jak gazy, czyli dostają się bezpośrednio do krwiobiegu i stanowią ogromne zagrożenie, ponieważ przenikają do organizmu w czasie oddychania.

Wyniki badań

Dane uzyskane podczas lotu, który trwa od 1 do 3 godzin, pozwalają na zebranie wyczerpujących informacji. Analizy prowadzone są w cyklach co 4 sekundy, co  gwarantuje bardzo dokładny czas detekcji.

Ponieważ GPS zapamiętuje trasę i wysokość przelotu, geografowie sporządzają dokładną mapę występowania zanieczyszczeń, ustalają ich źródła i określają sytuacje, które sprzyjają kumulacji zanieczyszczeń. Ta wiedza może służyć włodarzom miast, samorządowcom i lekarzom.

Część wyposażania pomiarowego

return to top