Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Oferta badawcza

Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

W ramach Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery – ULKA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach funkcjonuje Napowietrzne Mobilne Laboratorium (NML).

W jego skład wchodzi balon na ogrzane powietrze typu Lindstrand SS1-120 o znakach rozpoznawczych SP-BUS wyposażony w unikalną aparaturę badawczo-pomiarową.

Wykonywanie badania i analizy

Pomiary mogą być wykonywane na różnych wysokościach w wyznaczonym transekcie pionowym oraz horyzontalnym. Zakres możliwych do wykonania badań i analiz obejmuje:

 • pomiar rozmiarów cząstek zawieszonych w powietrzu w przedziale od 0,3 do 10 µm;
 • wyznaczenie stężenia zebranych frakcji cząstek, w tym stężenia pyłów PM1; PM2,5; PM10 i TPS (całkowitego pyłu zawieszonego);
 • pomiar na wybranych wysokościach nad powierzchnią ziemi temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza w zmiennych warunkach atmosferycznych z uwzględnieniem wysokości wykonania pomiaru, co ma znaczenie np. w warunkach inwersji temperatury, która sprzyja kumulacji zanieczyszczeń;
 • pomiar stężenia ozonu;
 • pomiar stężenia następujących gazów atmosferycznych: CO2, NO, NO2, NH3, SO2, benzen, formaldehyd oraz pomiar całkowitej zawartości lotnych związków organicznych (VOC);
 • pomiar stężenia sadzy;

 • pobór próbek pyłów do analiz chemicznych, biochemicznych, krystalograficznych, rentgenograficznych i innych w laboratoriach stacjonarnych Uniwersytetu Śląskiego skupionych w strukturze ULKA i tworzących wydzieloną Aparaturę do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery (ABZA), co pozwala na:
  • identyfikację źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych;
  • identyfikację procesów technologicznych prowadzących do powstawania zanieczyszczeń;
  • określenie ich morfologii, składu chemicznego, zawartości związków organicznych zaadsorbowanych na powierzchni cząstek pyłu;
 • pobór i analiza nanocząstek w zakresie od 10 do 300 nm;
 • pobór i analiza pyłków roślin i zarodników grzybów;
 • pobór i analiza zooplanktonu;
 • pobór i analiza mikroorganizmów.

Balon badawczy w locie

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej na temat wykonywanych analiz i badań

return to top