Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Naukowcy UŚ ekspertami Państwowej Komisji Akredytacyjnej

09.04.2021 - 10:38 aktualizacja 15.04.2021 - 08:29
Redakcja: OO
Tagi: Państwowa Komisja Akredytacyjna, PKA, Polish Accreditation Committee

Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) zakończyła nabór kandydatów do grona ekspertów. Do grup eksperckich z zakresu nauk społecznych dołączyło troje pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W składzie zespołu znaleźli się:

  • dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ – pedagogika,
  • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński oraz dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ – nauki o mediach i komunikacji społecznej.

Prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński jest także ekspertem w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Ponadto w zespołach eksperckich PKA zasiada dziewięcioro przedstawicieli UŚ, którzy zostali wybrani w poprzednich latach:

  • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – pedagogika,
  • dr hab. Janusz Morawiec, prof. UŚ; dr hab. Tomasz Połacik, prof. UŚ – matematyka,
  • prof. dr hab. Grażyna Chełkowska; prof. dr hab. Janusz Gluza; dr hab. inż. Artur Chrobak, prof. UŚ; dr hab. Roman Wrzalik, prof. UŚ; dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ – nauki fizyczne,
  • dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ – sztuki filmowe i teatralne,
  • dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ – nauki o kulturze i religii.

Polska Komisja Akredytacyjna to niezależna instytucja działająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Jej głównymi zadaniami są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia. PKA przeprowadza oceny programowe oraz formułuje opinie o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

Lista ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej

pióro leżące na notatniku

fot. Pixabay

return to top