Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nawiązanie współpracy UŚ z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

19.11.2021 - 13:14 aktualizacja 25.11.2021 - 11:47
Redakcja: OO
Tagi: współpraca

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę w obszarze edukacji i popularyzacji nauki z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (BBODN). Porozumienie zostało podpisane 12 listopada 2021 roku w Bielsku-Białej. Dokument sygnowali prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ oraz dyrektor BBODN dr Agnieszka Herma.

Współpraca dotyczyć będzie m.in. realizacji wspólnych projektów dydaktycznych, naukowych i popularyzatorskich, organizacji seminariów, wykładów otwartych, konferencji, spotkań, a także wizyt studyjnych. Uniwersytet Śląski wraz z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli będzie także opracowywać narzędzia badawcze służące do analizy i interpretacji procesów społecznych i kulturowych, jak również wydawać publikacje naukowe i metodyczne służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Porozumienie obejmie też wspólną organizację przedsięwzięć wspierających działania mające na celu dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz udział w badaniach naukowych.

prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ oraz dyrektor BBODN dr Agnieszka Herma

Prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ oraz dyrektor BBODN dr Agnieszka Herma | fot. Michał Kisiel

return to top