Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

współpraca

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

UŚ | Zapraszamy do współpracy humanistów i humanistki z całego świata

16 NAUKOWCÓW I NAUKOWCZYŃ W 12 KRÓTKICH FILMACH MÓWI O SWOICH BADANIACH PROWADZONYCH W 6 DYSCYPLINACH FILOZOFIA   NAUKI O KULTURZE I RELIGII   LITERATUROZNAWSTWO   JĘZYKOZNAWSTWO   HISTORIA   NAUKI O SZTUCE Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do współpracy humanistki i humanistów z całego świata kontakt: wh@us.edu.pl Zapraszamy do obejrzenia dwunastu krótkich filmów z elementami animacji, w których...

Kategorie: informacjenauka i sztuka
tagi :
więcej

Powołanie Stowarzyszenia „Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa”

31 stycznia 2022 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach podpisano porozumienie w sprawie powołania Stowarzyszenia „Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa”. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jednym ze współtwórców tego przedsięwzięcia. W pracach będzie uczestniczyć dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ – członkini założycielka stowarzyszenia z ramienia UŚ. Celem stowarzyszenia ma być wspieranie...

Kategorie: informacjewspółpraca
tagi :
więcej

Nawiązanie współpracy UŚ z gminą Pszczyna i Szkołą Podstawową nr 1 im. Książąt Pszczyńskich

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę dydaktyczno-naukową z gminą Pszczyna oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie. Porozumienie zostało podpisane 23 listopada 2021 roku. Dokument sygnowali prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, zastępca burmistrza Pszczyny Barbara Sopot-Zembok oraz dyrektor szkoły Witold Wiktorczyk. Współpraca dotyczyć będzie m.in. wsparcia szkoły...

Kategorie: informacjewspółpraca
tagi :
więcej

Nawiązanie współpracy UŚ z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę w obszarze edukacji i popularyzacji nauki z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (BBODN). Porozumienie zostało podpisane 12 listopada 2021 roku w Bielsku-Białej. Dokument sygnowali prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ oraz dyrektor BBODN dr Agnieszka Herma. Współpraca dotyczyć będzie m.in. realizacji wspólnych projektów dydaktycznych, naukowych i...

Kategorie: informacjewspółpraca
tagi :
więcej

Podpisanie trójstronnego porozumienia z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG

Wykorzystanie doświadczenia i potencjału naukowego oraz dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również jego spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o., a także zasobów i potencjału inżynierskiego oraz merytorycznego Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach to główny cel kooperacji, którą zapoczątkowało podpisanie 26 lipca 2021 roku porozumienia o współpracy. Szczegółowy zakres współdziałania pomiędzy jednostkami obejmuje m.in.:...

Kategorie: informacjewspółpraca
tagi :
return to top