Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Nowa strona internetowa rzecznika praw studenta i doktoranta

30.12.2020 - 13:45 aktualizacja 04.01.2021 - 13:02
Redakcja: AJS

Obrona praw osób kształcących się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz mediacja w sytuacjach spornych to zadania rzecznika praw studentów i doktorantów. Od września 2020 roku funkcję tę pełni Agnieszka Bielska-Brodziak z Wydziału Prawa i Administracji UŚ – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny i mediator sądowy. Pomaga studentom, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w rozwiązywaniu indywidualnych i grupowych problemów.

Rzecznik i jego zespół

W skład zespołu, który wspiera rzecznika w tych działaniach wchodzą obecnie: Marlena Drapalska-Grochowicz i Marek Suska – prawnicy cieszący się sympatią studentów i współpracujący z nimi w ramach kół naukowych oraz Studenckiej Poradni Prawnej UŚ. Zespół jest jeszcze w trakcie tworzenia, ma jednak jasno określone cele – zapewnienie jak najefektywniejszego działania w pojedynczych sprawach, a także przygotowanie systemowych rozwiązań problemów z przestrzeganiem praw studentów, doktorantów i słuchaczy.

Strona internetowa i kontakt z rzecznikiem

Z myślą o sprawnej komunikacji z rzecznikiem oraz jego zespołem powstała nowa strona internetowa dostępna pod adresem: us.edu.pl/ksztalcenie/rpsid. Dzięki niej dowiecie się między innymi, w jaki sposób zgłosić swój problem i poprosić o wsparcie, a także po jakim czasie można spodziewać się odpowiedzi. Natomiast w sekcji „O czym warto pamiętać?” znajdziecie kilka praktycznych wskazówek pozwalających uniknąć wielu potencjalnych nieporozumień i przyspieszyć część procedur.

» Nowa strona internetowa rzecznika praw studenta i doktoranta

Laptop na biurku, obok niego notes z długopisem oraz szklanka
Fot. pixabay.com

return to top