Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rzecznik oraz jego zespół

Nazywam się Agnieszka Bielska-Brodziak i od 1 września 2020 roku pełnię funkcję Rzecznika praw studenta i doktoranta UŚ. Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, radcą prawnym i mediatorem sądowym. W przeszłości byłam także aplikantką prokuratorską i sędziowską.

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ. Fot. archiwum prywatne. 

Na Wydziale Prawa i Administracji pracowałam ze studentami między innymi jako kierownik studiów stacjonarnych oraz koordynator ds. praktyk zawodowych. Byłam opiekunem dwóch kół studenckich – Koła Naukowego Praw Zwierząt oraz Koła Naukowego „Prawo i Bioetyka” – i Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej UŚ. Prowadzę również zajęcia dydaktyczne i sprawuję opiekę nad studentami i doktorantami przygotowującymi prace dyplomowe. W 2015 roku spotkał mnie ogromny zaszczyt – otrzymałam Laur Studencki w kategorii „Przyjaciel studenta”.

Jestem uczestnikiem dwóch szkół psychoterapii. Pierwsza to Szkoła Psychoterapii w nurcie Gestalt[1], druga te Szkolenie nauczycielskie Mindfulness – Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT-PL)[2]. Jestem także certyfikowanym trenerem rozwoju po szkole „Meritum”[3] oraz instruktorem hatha jogi[4]. Te kompetencje pomagają mi bezpiecznie wspierać i towarzyszyć młodym ludziom w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

ZESPÓŁ 

Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia zespołu, który będzie zapewniał jak najefektywniejsze działanie w sprawach pojedynczych studentów, a także diagnozował i przygotowywał rozwiązania systemowych problemów z przestrzeganiem praw studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia.

W tej chwili pracuję dla Was z Marleną Drapalską-Grochowicz i Markiem Suską, których darzę ogromnym zaufaniem. Oni również są prawnikami, cieszącymi się sympatią studentów i współpracującymi z nimi między innymi w ramach kół naukowych oraz Studenckiej Poradni Prawnej UŚ.

Blisko współpracuję również z psychologami udzielającymi pomocy psychologicznej w ramach Centrum Obsługi Studenta UŚ. Sądzę, że taka forma wsparcia i towarzyszenia może znacznie ułatwiać przechodzenie przez kryzysy, które mogą spotykać członków wspólnoty akademickiej.


Przypisy:

[1] Certyfikowana przez The European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne: https://gestalt.edu.pl/szkola-psychoterapeutow/.

[2] http://fundacja-mindfulness.org/fundacja.

[3] https://meritum.slask.pl.

[4] Kurs organizowany przez Stowarzyszenie Jogi Akademickiej, którego współtwórcą jest dr hab. dr h.c. Janusz Szopa, prof. AWF: https://www.jogaakademicka.pl/spages/view/id/17/title/prof-awf-dr-hab-janusz-szopa.

Jak zgłosić sprawę?

return to top