Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rzecznik oraz jego zespół

Nazywam się Agnieszka Bielska-Brodziak i od 1 września 2020 roku pełnię funkcję Rzecznika praw studenta i doktoranta UŚ. Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, radcą prawnym i mediatorem sądowym. W przeszłości byłam także aplikantką prokuratorską i sędziowską.

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ. Fot. archiwum prywatne. 

Na Wydziale Prawa i Administracji pracowałam ze studentami między innymi jako kierownik studiów stacjonarnych oraz koordynator ds. praktyk zawodowych. Byłam opiekunem dwóch kół studenckich – Koła Naukowego Praw Zwierząt oraz Koła Naukowego „Prawo i Bioetyka” – i Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej UŚ. Prowadzę również zajęcia dydaktyczne i sprawuję opiekę nad studentami i doktorantami przygotowującymi prace dyplomowe. W 2015 roku spotkał mnie ogromny zaszczyt – otrzymałam Laur Studencki w kategorii „Przyjaciel studenta”.

Jestem uczestnikiem dwóch szkół psychoterapii. Pierwsza to Szkoła Psychoterapii w nurcie Gestalt[1], druga te Szkolenie nauczycielskie Mindfulness – Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT-PL)[2]. Jestem także certyfikowanym trenerem rozwoju po szkole „Meritum”[3] oraz instruktorem hatha jogi[4]. Te kompetencje pomagają mi bezpiecznie wspierać i towarzyszyć młodym ludziom w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

ZESPÓŁ 

Pracuję wraz z moimi pełnomocnikami – bliskimi mi ludźmi, o których wiem, że dobrze rozumieją problemy studentów i doktorantów i odnoszą się do nich z wielką sympatią.

Zespół rzecznika praw studenta i doktoranta
Zespół rzecznika praw studenta i doktoranta. Fot. M. Dymowska

Od lewej: dr Dagna Kocur, dr Marek Suska, dr Marlena Drapalska-Grochowicz, dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ, dr Sławomir Piekarczyk

W skład mojego zespołu wchodzi troje prawników – Marlena Drapalska-Grochowicz, Sławomir Piekarczyk i Marek Suska. Wszyscy są doktorami nauk prawnych i nauczycielami akademickimi. Czwartym pełnomocnikiem jest zaś doktor Dagna Kocur, psycholog i nauczyciel akademicki.

Fachowe przygotowanie i zaangażowanie całej czwórki pozwalają nam sprawnie reagować na problemy zgłaszane Rzecznikowi Praw Studenta i Doktoranta UŚ.

Blisko współpracuję również z psychologami udzielającymi pomocy psychologicznej w ramach Centrum Obsługi Studenta UŚ. Sądzę, że taka forma wsparcia i towarzyszenia może znacznie ułatwiać przechodzenie przez kryzysy, które mogą spotykać członków wspólnoty akademickiej.


Przypisy:

[1] Certyfikowana przez The European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne: https://gestalt.edu.pl/szkola-psychoterapeutow/.

[2] http://fundacja-mindfulness.org/fundacja.

[3] https://meritum.slask.pl.

[4] Kurs organizowany przez Stowarzyszenie Jogi Akademickiej, którego współtwórcą jest dr hab. dr h.c. Janusz Szopa, prof. AWF: https://www.jogaakademicka.pl/spages/view/id/17/title/prof-awf-dr-hab-janusz-szopa.

return to top