Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

O utracie wiedzy w antropocenie – wspólne seminarium UŚ i Université catholique de Lille

28.10.2020 - 11:10 aktualizacja 29.10.2020 - 11:45
Redakcja: OO

Katedra Éthique, technologie et transhumanismes w Université Catholique de Lille i Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami Uniwersytetu Śląskiego organizują wspólne seminarium poświęcone przemyśleniu relacji pomiędzy rozwojem technologii cyfrowych a utratą form wiedzy i umiejętności w kontekście systemowych kryzysów antropocenu. Spotkania, które są kontynuacją prac francuskiego filozofa Bernarda Stieglera i powołanego przez niego kolektywu Internacja, odbywać się będą w języku francuskim raz w miesiącu w trybie zdalnym. Inicjatorami wydarzenia są Anne Alombert (Université catholique de Lille) i dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ (Wydział Humanistyczny UŚ).

Podczas kolejnych odsłon seminarium, pomyślanego jako warsztat czytania współtwórczego, zostaną przybliżone i poddane dyskusji tezy, które zostały przedstawione w książce Bifurquer. «Il n’y a pas d’alternative» [Odbić w inną drogę. „Nie ma alternatywy”] pod redakcją Bernarda Stieglera i kolektywu Internacja, opublikowanej w czerwcu 2020 roku. Na każdym ze spotkań omówione zostaną poszczególne rozdziały książki, a także niektóre z tekstów, które są w nich przywoływane. Książka jest dostępna w języku angielskim na stronie: www.internation.world/arguments-on-transition/letter-to-guterres.

Seminarium z założenia jest międzypokoleniowe i międzyśrodowiskowe: ma na celu łączyć różne grupy wiekowe i zawodowe, akademickie i pozaakademickie, które są zainteresowane jego tematyką. Terminy i godziny (wieczorne) spotkań zostaną wkrótce podane. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt e-mail: michal_krzykawski@poczta.fm.

Pobierz opis i program seminarium wraz z listą lektur

okładka książki „Bifurquer” pod red. Bernarda Stieglera

okładka książki „Bifurquer” pod red. Bernarda Stieglera

return to top