Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Odznaka honorowa „Za zasługi dla wynalazczości” dla prof. Andrzeja Swinarewa

23.06.2021 - 16:10 aktualizacja 24.06.2021 - 15:06
Redakcja: OO

Dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymał państwową odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości”. To szczególne odznaczenie zostało przyznane przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego za całokształt działalności wynalazczej. Odznakę wręczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dr hab. Robert Tomanek, prof. UE oraz prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek.

Dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ od wielu lat wykazuje niezwykłe zdolności rozwiązywania problemów technicznych z dziedziny inżynierii materiałowej oraz inżynierii biomedycznej. Wyniki jego prac cechują się wysokim stopniem innowacyjności, co potwierdzają uzyskane patenty. Co więcej, wiele z nich znalazło zastosowanie w przemyśle, przynosząc jednostkom wdrażającym pozytywne efekty zarówno technologiczne, jak i ekonomiczne.

Efektem działalności wynalazczej prof. Andrzeja Swinarewa są dziesiątki opracowanych rozwiązań technicznych, w tym ponad 70 wynalazków zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Działalność innowacyjna obejmuje również opracowywanie oryginalnego designu urządzeń, co zostało potwierdzone rejestracją dziewięciu wzorów przemysłowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Dotychczas rozwiązania opracowane przez prof. Andrzeja Swinarewa doczekały się pięciu wdrożeń przemysłowych. Obecnie trwają zaawansowane prace komercjalizacyjne mające na celu praktyczne wykorzystanie kilku kolejnych chronionych technologii, których współtwórcą jest naukowiec z UŚ.

Prof. Andrzej Swinarew był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W 2017 roku otrzymał tytuł Kawalera Honorowego Medalu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) im. Tadeusza Sendzimira za osiągnięcia naukowe.

Wręczenie odznaki honorowej „Za zasługi dla wynalazczości” nastąpiło podczas 14. edycji międzynarodowej konferencji z serii „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” pt. „Biznes wzmocniony designem – w czasie COVID i post-COVID”, która odbyła się 23 czerwca 2021 roku w Warszawie.

wręczenie odznaki prof. Andrzejowi Swinarewowi

Wręczenie odznaki prof. Andrzejowi Swinarewowi | fot. archiwum prof. A. Swinarewa

prof. Andrzej Swinarew

Prof. Andrzej Swinarew z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ | fot. archiwum prof. A. Swinarewa

odznaka honorowa oraz legitymacja

Odznaka honorowa „Za zasługi dla wynalazczości” wraz z legitymacją | fot. prof. A. Swinarew

return to top