Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach

31.10.2019 - 12:45 aktualizacja 07.11.2019 - 11:01
Redakcja: MJ, Sekcja Prasowa UŚ

W środę 6 listopada 2019 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 29) odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy uczelnią a Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim prowadzenia wspólnych przedsięwzięć i projektów naukowych i dydaktycznych, a w szczególności:

  • organizacji Naukowej Konferencji Pszczelarskiej,
  • działań naukowych i dydaktycznych o tematyce pszczelarskiej.

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach jest samodzielną organizacją pszczelarską, skupiającą 2570 pszczelarzy w 67 kołach terenowych. Od 2010 roku jest członkiem Apimondii – Międzynarodowej Organizacji Związków Pszczelarskich zrzeszającej 81 krajowe związki pszczelarskie świata, mającej swoją siedzibę w Rzymie. Pszczelarze Śląskiego Związku posiadają 42 563 rodzin pszczelich. Do podstawowych celów działalności Związku należą:

  • działalność szkoleniowa na potrzeby członków,
  • pomoc finansowa dla członków (korzystanie z odpowiednich programów pomocowych),
  • dbałość o zdrowotność pszczół i jakość produktów pszczelich,
  • organizacja prac hodowlanych, w tym prowadzenia trutowisk,
  • popularyzacja pszczelarstwa i produktów pszczelich.

W imieniu Śląskiego Związku Pszczelarzy porozumienie podpisali: prezes Zbigniew Binko oraz członek zarządu dr inż. Wiesław Londzin. Ze strony uczelni dokumenty sygnował prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ: dr Agata Daszkowska-Golec – prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału, dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz prof. UŚ, dr Agata Nicewicz – przedstawiciele Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska.

dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof UŚ
dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Zbigniew Binko podpisuje porozumienie
Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy Zbigniew Binko
fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top