Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

współpraca

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

UŚ nawiązuje współpracę z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek wraz z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzejem Stróżnym podpisali list intencyjny o współpracy. Partnerstwo ma mieć charakter informacyjno-edukacyjny. Zgodnie z umową instytucje zobowiązują się do podejmowania wspólnych inicjatyw obejmujących m.in. szkolenia służące podniesieniu świadomości na temat zjawiska korupcji oraz kształtowaniu właściwych wzorców zachowań. Celem jest...

Kategorie: informacjewspółpraca
więcej

Podpisanie porozumienia o współpracy z Centro de Investigación Cientifica y Cultural w Gwatemali

Uniwersytet Śląski w Katowicach podpisał porozumienie z Centro de Investigación Cientifica y Cultural w Gwatemali. Współpraca obejmować będzie: wymianę studentów, doktorantów i kadry akademickiej, gościnne wykłady, seminaria, sympozja, wizyty studyjne, konsultacje, tworzenie wspólnych kursów i programów studiów, publikacje naukowe, udział w projektach edukacyjnych oraz prowadzenie badań naukowych. Dotychczasowa współpraca koncentrowała się na międzykulturowych projektach badawczych...

Kategorie: informacjewspółpraca
return to top