Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podsumowanie projektu konsolidacji uczelni

05.07.2023 - 20:16 aktualizacja 07.07.2023 - 12:10
Redakcja: wc-a
Tagi: Katowice

Uczestnicy spotkania podsumowującego projekt | fot. Olimpia Orządała

5 lipca 2023 roku w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt, którego celem było sprawdzenie możliwości konsolidacji uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki.

Prace w projekcie trwały rok i zakończyły się w czerwcu 2023 roku. W tym czasie zespół organizacyjny, złożony ze 177 pracowników siedmiu katowickich uczelni, uczestniczył w spotkaniach roboczych, zbierał dane i opracowywał analizy w pięciu obszarach tematycznych:

 • zespół nr 1 – doskonałość badawcza w zakresie zwiększenia wpływu społecznego i poziomu umiędzynarodowienia,
 • zespół nr 2 – opracowanie wspólnego planu działań w zakresie doskonałości dydaktycznej,
 • zespół nr 3 – społeczna odpowiedzialność uczelni i akademicki wizerunek Katowic,
 • zespół nr 4 – opracowanie koncepcji wspólnej Zielonej Strefy Nauki oraz Sieciowego Centrum Nauki,
 • zespół nr 5 – przeprowadzenie działań analitycznych w zakresie synergii uczelni. 

Wszystkim zebranym za zaangażowanie podziękował prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego: – Dzięki wzajemnemu zaufaniu ogromny projekt mógł zostać zrealizowany i zakończony sukcesem. Jako uczelnie czujemy odrębność, dzięki której się wzbogacamy.

Efektem wspólnych działań pracowników siedmiu uczelni jest 800-stronicowy raport dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego kluczowe wnioski przedstawił prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prorektor UŚ ds. współpracy międzynarodowej i krajowej: 

– Najbardziej adekwatną formą współpracy, pozwalającą na wykorzystanie w pełni potencjału wszystkich partnerów Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki, wydaje się konsolidacja funkcjonalna. Skonsolidowane śląskie uczelnie mają dorobek publikacyjny na porównywalnym poziomie, co Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Wśród najważniejszych obszarów podlegających możliwej konsolidacji wymienia się działania w zakresie:

 • badań naukowych,
 • kształcenia,
 • wymiany międzynarodowej,
 • komunikacji naukowej i popularyzacji wiedzy,
 • działalności wydawniczej,
 • archiwizacji dokumentów,
 • systemu informacji naukowej,
 • działalności akomodacyjnej,
 • zamówień publicznych,
 • bezpieczeństwa informatycznego,
 • legislacji akademickiej.

Wspólne działania katowickich uczelni mogą przyczynić się do podniesienia jakości działalności badawczej, wzmocnienia atrakcyjności oferty dydaktycznej, wzrostu wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz potencjalną poprawę efektywności ekonomicznej. 

Sugestie dotyczące dalszego rozwoju współpracy pomiędzy uczelniami tworzącymi Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki będą w najbliższym czasie analizowane przez władze uczelni, które w porozumieniu ze społecznością akademicką podejmą decyzje co do dalszej współpracy i wdrożenia rekomendacji.

W projekcie pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” (nr MEiN/2022/DIR/1761, realizowanym w ramach projektu MEiN dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) uczestniczyły:

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
 • Politechnika Śląska,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider).

return to top