Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ponad milion złotych za osiągnięcia naukowe i artystyczne dla pracowników UŚ

21.01.2020 - 10:50 aktualizacja 03.02.2020 - 11:51
Redakcja: AJS
Tagi: nagrody, program projakościowy

Prawie 300 pracowników Uniwersytetu Śląskiego otrzymało nagrody za działalność projakościową prowadzoną w 2018 roku. Docenione zostały najlepsze dokonania naukowe i artystyczne, a suma przyznanych dodatków przekroczyła milion złotych.

Wysokość nagrody uzależniona była od rodzaju osiągnięć i wynosiła od tysiąca złotych za najlepiej przygotowane wnioski grantowe do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za najwybitniejsze monografie, najwyżej punktowane artykuły naukowe, najważniejsze dzieła artystyczne czy uzyskane patenty.

Jednorazowe dodatki finansowe przyznane zostały z subwencji w ramach szeroko zakrojonej inicjatywy – programu projakościowego UŚ, między innymi za:

  • najwyżej punktowany dorobek publikacyjny,
  • wybitne monografie,
  • najważniejsze dzieła artystyczne,
  • pozyskane granty badawcze,
  • złożenie wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie zewnętrznym,
  • pełnienie funkcji eksperta w międzynarodowych konkursach grantowych
  • oraz działalność wynalazczą, w tym największy indywidualny wkład do bazy praw wyłącznych do projektów wynalazczych (patentów i wzorów użytkowych).

 

Tytuł: Program projakościowy w liczbach. Dane ogólne: 1 006 000 zł – naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego nagrodzeni dodatkami projakościowymi, 297 osób. Dane szczegółowe: • złożone wnioski grantowe: 340 000, 152 osoby; • najwyżej punktowane artykuły: 200 000, 26 osób; • wybitne monografie: 55 000, 7 osób; • autorstwo monografii poziomu II: 30 000, 1 osoba; • najważniejsze dzieła artystyczne: 84 000, 10 osób; • pomysły na patenty, wzory użytkowe i przemysłowe: 55 000, 40 osób; • eksperci w międzynarodowych konkursach grantowych: 46 000, 18 osób; • pozyskane granty badawcze: 196 000, 43 osoby.
Program projakościowy w liczbach

W kolejnej edycji budżet programu projakościowego wyniesie aż cztery miliony złotych.
Zasady przyznawania dodatków ujęte zostały w zarządzeniu nr 176 z grudnia 2019 roku, a jego treść dostępna jest pod adresem: bip.us.edu.pl.

W ramach inicjatywy wkrótce uruchomiony zostanie również konkurs na finansowanie staży naukowych – „Mobilność kadry”. Szczegółowych informacji na temat programu udziela Dział Nauki i Badań Uniwersytetu Śląskiego (adres e-mail: dnb@us.edu.pl).

return to top