Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Porozumienie o współpracy Urzędu KNF z uczelniami ze Śląska

09.07.2021 - 16:34 aktualizacja 13.07.2021 - 14:59
Redakcja: AJS
Tagi: współpraca z otoczeniem

9 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W trakcie spotkania zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy tymi instytucjami.

W wydarzeniu wzięli udział: prof. dr hab. Ryszard Koziołek – rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Katowicach. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) reprezentowali: dr hab. Jacek Jastrzębski – przewodniczący KNF, dr Kamil Mroczka – dyrektor generalny UKNF oraz Sławomir Flis – dyrektor zarządzający Pionem Innowacji i Technologii w UKNF.

Podczas spotkania omówiono możliwe formy współpracy, której celem będzie wsparcie procesów analizy dużych zbiorów danych finansowych. UKNF wraz z uczelniami ze Śląska planuje poszerzenie kompetencji w obrębie technologii nadzorczych (SupTech) oraz technologii regulacyjnych (RegTech) celem sprawowania nowoczesnego nadzoru w Polsce oraz umożliwienie transferu wiedzy i technologii.

Spotkanie rektorów śląskich uczelni oraz przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego - moment podpisania porozumienia o współpracy
Podpisanie porozumienia o współpracy. Mat. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Jednym z głównych elementów realizacji powyższego założenia jest wykorzystanie nowoczesnych metod modelowania z wykorzystaniem elementów uczenia maszynowego wraz z uwzględnieniem algorytmów sztucznej inteligencji. Z uwagi na ilość informacji konieczne będzie zastosowanie technik przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Ponadto, ze względu na efektywność procesu pozyskiwania wiedzy, niezbędne będzie zarówno użycie nowoczesnych technik analitycznych opartych o wspomagane systemy eksperckie, jak i sprawdzonych już w praktyce nadzorczej metod statystycznych i ekonometrycznych, jednakże zastosowanych na znacząco większym zbiorze danych. Połączenie technik sprawdzonych w nadzorze finansowym z nowoczesną technologią przełoży się na skok jakościowy w zakresie efektywności prowadzonych analiz.

Współpraca pomiędzy urzędem a uczelniami ma na celu ułatwienie komunikacji między nadzorcą a uczestnikami rynku poprzez łatwiejszą wymianę informacji. Umożliwi ona również zaangażowanie środowiska akademickiego w kluczowe projekty dla rynku finansowego.

Planowane działania obejmą proces aktywizacji młodego pokolenia, które dopiero wkracza na rynek pracy, oraz ukazanie wspomnianej grupie wiekowej możliwości płynących z szerokiego zastosowania nowych, innowacyjnych technologii w różnych dziedzinach życia. Współpraca między UKNF a śląskimi szkołami wyższymi będzie opierała się również na wspólnych przedsięwzięciach naukowych i szkoleniowych. Instytucje te będą realizować wspólne konferencje, szkolenia, projekty badawcze przy wykorzystaniu potencjału kadry dydaktycznej składającej się ze specjalistów reprezentujących współpracujące instytucje.

Jednym z głównych założeń planowanej współpracy jest umożliwienie młodym ludziom udziału w płatnych stażach celem nabycia przez nich niezbędnych kompetencji oraz budowanie przyszłych kadr w obszarze analityki i inteligentnych metod przetwarzania danych. Takie działania pozwolą na wykorzystanie wiedzy ekspertów i specjalistów UKNF, a jednocześnie pozwolą na zwiększenie świadomości społecznej związanej z nowoczesnymi technologiami oraz transformacją cyfrową.

Nawiązanie tego rodzaju współpracy z ośrodkami akademickimi wpisuje się w realizację zadań określonych w Cyfrowej Agendzie Nadzoru opublikowanej przez UKNF w grudniu 2019 roku.

Rektorzy śląskich uczelni oraz przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wraz z egzemplarzami porozumienia o współpracy
Od lewej: prof. dr hab. Ryszard Koziołek – rektor Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Jacek Jastrzębski – przewodniczący KNF, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Katowicach. Mat. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

return to top