Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

logo t4e

TRANSFORM4EUROPE

UNIWERSYTET EUROPEJSKI

Wspólne kierunki studiów, międzynarodowa współpraca badawcza, otwarte laboratoria czy zagraniczne wyjazdy i spotkania pracowników, studentów oraz doktorantów – to możliwości, jakie daje prestiżowy uniwersytet europejski Transform4Europe, którego częścią jest nasza uczelnia.

Przeczytaj, dlaczego warto się zaangażować w organizowane przez nas inicjatywy.

 


zielone i niebieskie kwadraty

Goście z CINIB-ie

Pianistka

Uczestnicy spotkania zwiedzają miasto

Mobilność T4EU w praktyce,
czyli wizyty studentów i pracowników
uniwersytetu europejskiego (od lewej):
w Katowicach | fot. materiały UŚ,
w Kownie | fot. Indrė Baltakytė
oraz w Alicante | fot. materiały UŚ

LIDERKA PROJEKTU NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

dr hab. MAŁGORZATA MYŚLIWIEC, prof. UŚ

prof. Małgorzata Myśliwiec
fot. Małgorzata Dymowska

Największe wyzwania związane z inicjowaniem współpracy międzynarodowej w Europie wynikają z tego, że jesteśmy wielojęzyczni i wielokulturowi, mamy różne style pracy. Wraz z sześcioma innymi uczelniami utworzyliśmy uniwersytet europejski Transform4Europe, aby się lepiej poznać. Tę wspólnotę tworzy ponad 100 000 studentów i prawie 20 000 pracowników.

Poza naukowymi i dydaktycznymi celami łączą nas również współczesne wyzwania cywilizacyjne. Chyba nikt z nas nie spodziewał się, że tuż przy naszej granicy wybuchnie tak potworny konflikt. Tym bardziej musimy pokazać jedność Europy. Zareagowaliśmy na te wydarzenia natychmiast i, co warto podkreślić, solidarnie. Toczą się dyskusje dotyczące wsparcia uczelni z Ukrainy poprzez włączenie ich jako partnerów stowarzyszonych do naszego i innych sojuszy. Myślę, że jest to jeden z przykładów wspólnoty wartości europejskich, które są wyrazem tożsamości T4EU.

dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ – polska politolożka, badaczka współczesnych systemów politycznych, problemów partii regionalnych i etnoregionalnych we współczesnej Europie, a także procesów politycznych na Górnym Śląsku. Miłośniczka kultury śląskiej i hiszpańskiej. Liderka Transform4Europe na Uniwersytecie Śląskim.

prof. Małgorzata Myśliwiec
fot. Małgorzata Dymowska

BIURO TRANSFORM4EUROPE

MAŁGORZATA SĘK

Małgorzata Sęk
fot. Małgorzata Dymowska

AGNIESZKA KWAŚNIAK

Agnieszka Kwaśniak
fot. Małgorzata Dymowska

Praca w projekcie Transform4Europe stanowi duże wyzwanie ze względu na realizację zadań w wielowymiarowej rzeczywistości uniwersyteckiej, jednocześnie w międzynarodowym, różnorodnym kulturowo i językowo środowisku.

Wieloaspektowość samego projektu sprawia, że tylko dzięki pracy zespołowej oraz wsparciu eksperckiemu i zaangażowaniu ze strony kadry naukowej i administracyjnej uczelni, możliwa jest sprawna realizacja poszczególnych zadań i osiąganie kamieni milowych określonych w projekcie.

Przezwyciężanie trudności komunikacyjnych i organizacyjnych rekompensuje satysfakcja z udziału w ambitnym i nadal dosyć pionierskim przedsięwzięciu, którego efekty mają szansę przynieść społeczności akademickiej dużo korzyści, zarówno w obszarze wiedzy, umiejętności, jak i sfery przeżyć i doświadczeń.

Małgorzata Sęk – absolwentka zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W ramach Transfrom4Europe uczestniczy w pracach zespołów realizujących zadania z zakresu jakości kształcenia, strategii mobilności oraz komunikacji.

Agnieszka Kwaśniak – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. W projekcie Transform4Europe odpowiada za realizację zadań z zakresu wspólnej oferty kształcenia, inteligentnej transformacji oraz wielojęzycznego kampusu.

WICEPRZEWODNICZĄCA STUDENT COUNCIL

EMILIE SZWAJNOCH

Emilie Szwajnoch
fot. Ewelina Orzeł

Możliwości, które daje nam współpraca w ramach Transform4Europe, już na obecnym etapie są znaczące – obejmują nie tylko nawiązywanie nowych kontaktów, lecz również wymianę doświadczeń i wiedzy. Powrót do podróży zahamowanych wcześniej przez pandemię koronawirusa pozwala nam wreszcie poznawać się osobiście, a odbywające się i planowane inicjatywy w ramach konsorcjum obejmować będą coraz większe grupy osób.

Przykładowo, w maju 2022 roku w ramach Transform4Europe Week w Katowicach spotkają się studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz administracyjni siedmiu uczelni partnerskich. Będzie to szansa na nawiązanie współpracy naukowej, poszerzenie wspólnych działań dydaktycznych oraz stworzenie sieci kontaktów europejskich. W kolejnych latach wydarzenie zostanie zorganizowane we wszystkich uniwersytetach partnerskich jednocześnie, co oznacza, że skala wymiany doświadczeń i wiedzy będzie jeszcze większa. Z niecierpliwością czekam na kolejne wspólne inicjatywy i jestem wdzięczna, że jako doktorantka mogę być częścią tego projektu.

Emilie Szwajnoch – doktorantka Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę wewnętrzną Chin, w szczególności politykę bezpieczeństwa. Jest członkinią Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego oraz wiceprzewodniczącą Transform4Europe Student Council.

Zdjęcie grupowe
Głos studentów i doktorantów jest bardzo ważny w sojuszu Transform4Europe. Na zdjęciu: uczestnicy Forum of Universities for the Future of Europe w Paryżu. Sojusz T4EU reprezentuje Emilie Szwajnoch. | fot.Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

Emilie Szwajnoch
fot. Ewelina Orzeł

return to top