Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Prof. Janusz Janeczek przewodniczącym Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

12.05.2023 - 11:05 aktualizacja 17.05.2023 - 10:13
Redakcja: Przemysław Kowal

W poniedziałek 8 maja 2023 roku prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki powołał na nową kadencję członków Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Prof. dr hab. Janusz Janeczek z Wydziału Nauk Przyrodniczych, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008, po raz trzeci został powołany na przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Państwowej Agencji Atomistyki.

Prof. Janusz Janeczek jest geologiem, specjalistą w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogii pyłów atmosferycznych i pegmatytów. Kierował Katedrą Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, pełnił funkcję wiceprezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, a także wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich oraz przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki. W 2016 roku został wyróżniony uniwersytecką nagrodą „Pro Scientia et Arte”.

Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Do zadań rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Ponadto rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

prof. dr hab. Janusz Janeczek, fot. Agnieszka SzymalaProf. dr hab. Janusz Janeczek | fot. Agnieszka Szymala

return to top