Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty z UŚ z dofinansowaniem w konkursach NCN

22.05.2023 - 15:01 aktualizacja 24.05.2023 - 10:03
Redakcja: OO

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki dwóch konkursów na projekty badawcze – OPUS 24 oraz SONATA 18. Pierwszy z nich skierowany jest do wszystkich naukowców i naukowczyń, natomiast drugi do osób posiadających stopień naukowy doktora. Łącznie na realizację przedsięwzięć przeznaczono niemal 520 mln zł. Finansowanie otrzyma 8 projektów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Lista laureatów i laureatek z UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

  • dr Argyrios Anagnostopoulos: „Skalowalne i wspomagane nanotechnologią kompozyty nowej generacji do magazynowania energii cieplnej o niespotykanej dotąd wydajności” (SONATA);
  • prof. dr hab. Kamil Kamiński: „Badanie dynamiki molekularnej i oddziaływań międzymolekularnych w miękkich materiałach infiltrowanych do nanostrukturyzowanych mezoporowatych membran” (OPUS);
  • prof. dr hab. Krystian Roleder: „Niezwykła niskotemperaturowa polarność w antyferroelektrycznych kryształach o strukturze perowskitu” (OPUS).

Wydział Nauk Przyrodniczych

  • dr hab. Jowita Drohojowska, prof. UŚ: „Filogeneza mączlików (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodoidea) w oparciu o morfologię owadów kopalnych i współczesnych” (OPUS);
  • dr Monika Malicka: „Synergizm pomiędzy arbuskularnymi grzybami mykoryzowymi, bakteriami wspomającymi mykoryzę i endofitami ciemnoseptalnymi oraz jego znaczenie dla kondycji roślin i mikroorganizmów ryzosferowych narażonych na skażenie węglowodorami wielopierścieniowymi” (SONATA);
  • prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska: „Struktura i biosynteza hemiceluloz pierwotnej ściany komórkowej drzew i ich znaczenie w mechanice komórki roślinnej”, lider projektu: dr Jan Łyczakowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego (OPUS).

Wydział Humanistyczny

  • dr Oskar Rojewski: „Krytyka traktatu Het Schilder-Boeck (Księga o malarstwie) i śledzenie migracji mistrzów flamandzkich (XV–XVI wiek)” (SONATA);
  • dr Jakub Filonik: „Współudział w polis: greckie konceptualizacje wspólnoty politycznej” (SONATA).

Szczegółowe informacje o wynikach konkursów dostępne są na stronie NCN.

Na stole leżą: notatnik, mikroskop, kalkulator, probówki, cyrkle, tabletki, lupa, ołówek

Obraz autorstwa Freepik

return to top