Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przyszłość uniwersytetów europejskich | Spotkania rektorów z przedstawicielami Komisji Europejskiej

04.11.2020 - 16:08 aktualizacja 30.12.2020 - 12:27
Redakcja: MK

Idea utworzenia uniwersytetów europejskich zrodziła się z potrzeby wzmacniania pozycji tych uczelni na arenie międzynarodowej. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma przede wszystkim ułatwić nawiązywanie współpracy instytucjonalnej między różnymi szkołami wyższymi, która pozwoli na tworzenie wspólnych europejskich kampusów. W praktyce oznacza to mobilność pracowników, doktorantów i studentów pomiędzy stowarzyszonymi jednostkami (w formie kontaktowej, wirtualnej lub hybrydowej), a także możliwość wzajemnego korzystania z infrastruktury badawczej, danych i zasobów oraz prowadzenie kształcenia i badań z myślą o podejmowaniu najważniejszych cywilizacyjnych wyzwań. Zgodnie z założeniami inicjatywy europejskich uniwersytetów, uczelnie tworzące sojusze mają kształcić aktywnych obywateli, którzy dysponują najnowszą wiedzą w każdej z dyscyplin naukowych, chcą się nią dzielić i mieć wpływ na projektowanie przyszłości najbliższego otoczenia, kraju i świata. W pierwszej edycji konkursu wyłonionych zostało 17 europejskich szkół wyższych, w drugiej – kolejne 24.

Uniwersytet Śląski w Katowicach – wraz z sześcioma uczelniami z Niemiec (lider), Litwy, Estonii, Bułgarii, Hiszpanii i Włoch – tworzy konsorcjum pn. „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs”. Najbliższe lata będą czasem intensywnego poznawania się i budowania wspólnego kampusu. Pomysłodawcy konsorcjum są przekonani, że w oparciu o wspólne doświadczenia, kształcenie i możliwość prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie uczelnie europejskie mogą nie tylko być ważnymi partnerami dla regionów, krajów i całej Europy w rozmowie na temat przyszłości, lecz również dostarczać nowe rozwiązania dla wyzwań, z którymi wszyscy się obecnie zmagamy. Zachęcamy do przeczytania wywiadu z dr hab. Małgorzatą Myśliwiec, prof. UŚ, koordynatorką projektu z ramienia Uniwersytetu Śląskiego, która mówi o tym, co możemy zyskać dzięki intensywnej międzynarodowej współpracy.

W środę 4 listopada 2020 roku odbędą się dwa spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej – pierwsze z rektorami reprezentującymi nowo utworzone konsorcja, drugie – z rektorami wszystkich uczelni tworzących 41 sojuszy. W webinarium udział weźmie rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Uczestnicy wysłuchają wystąpień dotyczących idei europejskich uniwersytetów, a podczas debaty będą mogli rozmawiać na temat potencjału utworzonych konsorcjów.

Informacje na temat inicjatywy Europejskich uniwersytetów dostępne są na stronie: www.ec.europa.eu.

Logo Transform4Europe

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest częścią jednego z czterdziestu jeden europejskich uniwersytetów. Wspólnie z sześcioma innymi szkołami wyższymi realizuje projekt pn. „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” (T4E). 

return to top