Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024

26.06.2024 - 21:15 aktualizacja 28.06.2024 - 10:48
Redakcja: JW

Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął 8. miejsce wśród uniwersytetów w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024, co stanowi awans o dwie pozycje w stosunku do ubiegłorocznej edycji. Wśród wszystkich uczelni akademickich awansowaliśmy o cztery pozycje, na 26. miejsce. Zostaliśmy wysoko sklasyfikowani w kategoriach takich jak warunki kształcenia, efektywność naukowa, prestiż, potencjał naukowy czy umiędzynarodowienie.

Patenty i prawa ochronne – Uniwersytet Śląski z doskonałym wynikiem

UŚ jest liderem wśród uniwersytetów bezprzymiotnikowych, jeżeli chodzi o patenty i prawa ochronne w Polsce. W ciągu trzech lat objętych analizą rankingową uzyskaliśmy łącznie 118 patentów. Godny odnotowania jest nasz awans w kategorii patenty i prawa ochronne za granicą, w której zdobyliśmy 5. miejsce, awansując o sześć pozycji.

Możemy pochwalić się 8. pozycją wśród uniwersytetów w kategorii potencjał naukowy, a także 5. miejscem wśród uniwersytetów i 10. wśród wszystkich uczelni akademickich w zakresie nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach. Na szczególną uwagę zasługuje 1. miejsce UŚ w zakresie wymiany kadry w kategorii umiędzynarodowienie.

Rosnąca jakość kształcenia w Uniwersytecie Śląskim

Zajęliśmy 7. pozycję wśród uniwersytetów bezprzymiotnikowych w kategorii warunki kształcenia. W przypadku wskaźnika dostępność kadr wysokokwalifikowanych odnotowaliśmy wzrost o trzy pozycje, zajmując 6. miejsce wśród uczelni akademickich. Odnotowaliśmy znaczący awans, jeżeli chodzi o kryterium akredytacje. Do tego sukcesu przyczyniły się przyznane nam w tym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikaty Doskonałości Kształcenia w kategorii doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunkach: ochrona środowiska oraz socjologia.

Najwyżej sklasyfikowanymi kierunkami oferowanymi przez naszą uczelnię są w tym roku:

 • filologia polska (miejsce 5., po awansie z 6. pozycji);
 • geografia (miejsce 5.);
 • geologia (miejsce 5., po awansie z 6. pozycji).

Największe awanse w stosunku do 2023 roku odnotowały następujące kierunki:

 • politologia o 5 miejsc (na 6. pozycję);
 • socjologia o 5 miejsc (na 11. pozycję);
 • turystyka i rekreacja o 4 miejsca (na 12. pozycję);
 • ochrona środowiska o 3 miejsca (na 11. pozycję).

Swoją pozycję poprawiły również następujące kierunki:

 • biotechnologia (jednolite studia magisterskie),
 • chemia,
 • historia,
 • kulturoznawstwo,
 • pedagogika specjalna oraz teologia.

Doskonałość naukowa, pozyskiwanie środków na badania i prestiż uczelni

Spory wzrost odnotowaliśmy w ramach wskaźnika nadane stopnie i tytuły naukowe, awansując o 5 pozycji. Wzrosła również nasza skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania.

Zajęliśmy 9. miejsce wśród uniwersytetów w kategorii prestiż. Wzmocniliśmy swoją pozycję we wskaźniku uznanie międzynarodowe, przesuwając się z 9. na 8. miejsce. Kryterium to wyznaczane jest na podstawie pozycji uczelni w globalnych rankingach akademickich opublikowanych w roku 2023, takich jak: ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT oraz Webometrics.

kartka z wykresami trzymana w dłoniach / piece of paper with graphs held in hands

return to top