Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli przygotowujące do nauczania informatyki

12.10.2021 - 13:30 aktualizacja 13.10.2021 - 14:00
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszają na bezpłatne studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli przygotowujące do nauczania informatyki.

W czasach zmian, które dotykają tak wielu obszarów naszej egzystencji, również edukacja staje przed wyzwaniem sprostania aktualnym wymogom dotyczącym kształcenia młodego pokolenia Polaków. Obserwując obecne dylematy, przed jakimi staje szkolnictwo w obliczu zmian programowych, niezwykle ważne jest wsparcie dla szkół i nauczycieli.

Obecnie w szkołach realizowana jest nowa podstawa programowa przedmiotu obowiązkowego informatyka. Kształceniem informatycznym zostali objęci wszyscy uczniowie na kolejnych etapach kształcenia. Chociaż dotychczas w każdej klasie był prowadzony przedmiot związany z wiedzą z zakresu informatyki, to realizacja obecnie obowiązującej podstawy programowej informatyki wymaga znacznie większej liczby nauczycieli i ich dobrego przygotowania, zwłaszcza w zakresie algorytmiki, programowania i współczesnej metodyki nauczania, opartej na idei myślenia komputacyjnego.

Kierunki studiów

W odpowiedzi na powyższe wyzwania Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz
z Ministerstwem Edukacji i Nauki proponuje studia podyplomowe, które przygotowują do nauczania informatyki:

  • Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki (3 semestry)

Studia podyplomowe umożliwiają przygotowanie słuchaczy do nauczania informatyki na różnych etapach edukacyjnych, w różnych typach szkół, a także – w ramach praktyk – do prowadzenia zajęć z informatyki w szkole, w szczególności do opracowania własnego programu nauczania i materiałów do tego programu oraz praktycznej weryfikacji wiedzy i umiejętności na zajęciach w szkole. Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli przedmiotów ścisłych, którzy zamierzają zdobyć kompetencje do nauczania informatyki w szkole.

  • Doskonalące studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli informatyki (2 semestry)

Studia podyplomowe umożliwiają podniesienie kompetencji nauczycieli informatyki w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych. Studia skierowane są do nauczycieli informatyki, którzy zamierzają zdobyć nowe umiejętności i podnieść swoje kompetencje potrzebne do nauczania informatyki w szkole.

  • Doskonalące studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej (2 semestry)

Studia są przeznaczone dla praktykujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie edukacji informatycznej, poznać atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputerów, tabletów i smartfonów.
W związku ze zmianą podstawy programowej w kształceniu informatycznym i objęciem uczniów klas I-III zajęciami edukacji informatycznej jako jednym z obszarów kształcenia zintegrowanego pojawia się konieczność doskonalenia przygotowania w tym zakresie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych uczestnicy pogłębią wiedzę metodyczną i praktyczną związaną z wykorzystaniem IT i narzędzi cyfrowych w edukacji informatycznej oraz w innych obszarach edukacji zintegrowanej. Uczestnicy będą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania szerokiej gamy narzędzi cyfrowych w nauczaniu klas I-III, rozwiną warsztat pracy wzbogacony technologiami i wiedzę metodyczną w kontekście kreatywnie prowadzonych zajęć informatycznych oraz innych obszarów w edukacji, w których wykorzystać można narzędzia cyfrowe.

Szczegółowe informacje

Studia podyplomowe są sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i są bezpłatne dla nauczycieli. Zapisy na studia odbywają się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Studia zostaną uruchomione w październiku 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych: telefonicznie: 32 359 21 45, 32 359 22 76, mailowo: studiapodyplomowe@us.edu.pl lub na stronie internetowej www.studiapodyplomowe.us.edu.pl.

dzieci w klasie przy komputerach

fot. Pixabay

return to top