Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów UŚ

23.02.2021 - 13:20 aktualizacja 24.02.2021 - 16:44
Redakcja: MJ
Tagi: Minister of Science and Higher Education scholarship, stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Wśród tegorocznych laureatów stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe znalazło się ośmioro przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studenci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tysięcy złotych.

Łącznie do MEiN wpłynęło 890 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Za ocenę odpowiedzialny był zespół, którego członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Na podstawie utworzonej listy rankingowej Minister Edukacji i Nauki przyznał 362 stypendiów, w tym:

 • 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe,
 • 42 stypendia za osiągnięcia sportowe;
 • 35 stypendiów za osiągniecia artystyczne.

Laureaci z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (na podstawie listy rankingowej MEiN):

 • Jędrzej Błaszczak (prawo),
 • Janusz Godziek (indywidualne studia międzyobszarowe),
 • Łukasz Hawrylak (indywidualne studia międzyobszarowe),
 • Maria Mazurek (grafika),
 • Angelika Mieszczanin (chemia),
 • Dominik Mizerski (prawo),
 • Grzegorz Skrzyński (indywidualne studia międzyobszarowe),
 • Artur Tyński (indywidualne studia międzyobszarowe).

Pełna lista laureatów oraz szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021.

Książki na regale, w głębi dwoje uśmiechniętych ludzi

return to top