Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

T4E Kick-off | Rozpoczęcie ścisłej współpracy partnerów sojuszu

25.01.2021 - 16:09 aktualizacja 27.01.2021 - 14:31
Redakcja: OO

Spotkanie inaugurujące projekt pn. „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” (T4E) odbyło się 26 stycznia 2021 roku w formie zdalnej. Wydarzenie stanowiło okazję do rozpoczęcia ścisłej współpracy partnerów sojuszu, którzy mogli się bliżej poznać i porozmawiać o zadaniach zaplanowanych w ramach konsorcjum T4E.

Uczestników spotkania powitał prof. Manfred J. Schmitt, prezydent Uniwersytetu Kraju Saary, lidera sojuszu. Przedstawił wizję, misję oraz ideę T4E. Podkreślił również znaczenie sojuszu dla kształcenia przyszłych pokoleń wysoko wykwalifikowanych europejskich przedsiębiorców wiedzy. Z kolei cele projektu zaprezentowała dyrektor zarządzająca T4E Cyntia Oliveira, a każda z uczelni udostępniła krótkie prezentacje będące formą wizytówki uczelni.

Członkowie konsorcjum opowiedzieli także o trzech wybranych inicjatywach dotyczących:

 • ścieżek kształcenia T4E na studiach pierwszego stopnia,
 • inicjatywy T4E Week, która umożliwić ma integrację europejskiego kampusu T4E dzięki zintensyfikowanej mobilności krótkoterminowej
 • oraz działań służących rozwijaniu zdolności organizacyjnych oraz innowacyjnego, przedsiębiorczego myślenia, a także wielojęzyczności.

Oprócz części prezentacyjnej odbyły się także sesje tematyczne, które stanowiły okazję dla członków uniwersytetów i zewnętrznych interesariuszy do wzajemnego poznania się oraz wymiany pomysłów i rozmów na temat już podjętych i przyszłych wspólnych działań.

Sesje koncentrowały się na następujących tematach:

 • projektowanie, dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania,
 • nowoczesne środowiska i platformy e-learningowe, innowacyjne nauczanie oraz metody i narzędzia uczenia się,
 • wielojęzyczność,
 • przedsiębiorczość oparta na wiedzy i współpracy regionalnej,
 • zaangażowanie studentów i doktorantów w realizację celów projektu,
 • a także komunikacja.

Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowali rektor i prorektorzy naszej uczelni oraz koordynator projektu T4E dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal, dyrektor Instytutu Cervantesa w Krakowie, Esther Domínguez Marín, dyrektor ds. nauczania w Instytucie Cervantesa w Krakowie, Joanna Jachimczuk-Lora, zastępca francuskiego attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej oraz Maria Bołtruszko, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Konsorcjum w ramach sojuszu T4E tworzy siedem uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Kraju Saary (lider), Uniwersytet w Alicante, Estońska Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Uniwersytet w Trieście oraz Uniwersytet Witolda Wielkiego.

Szczegółowe informacje na temat idei Transform4Europe są dostępne na stronie internetowej projektu T4E przygotowanej z myślą o członkach wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego, jak również na stronie konsorcjum T4E.

grafika T4E

Grafika do pobrania

Mapa Europy z zaznaczonymi siedmioma uczelniami tworzącymi konsorcjum Transform4Europe wraz z nazwami uczelni w języku polskim i oryginalnym, właściwym dla danej szkoły wyższej

return to top