Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Telefonogram dotyczący pracy w dniach 2 maja oraz 1 czerwca

18.04.2018 - 10:41 aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W związku z wnioskiem Związków Zawodowych dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniach 2 maja 2018 r. oraz 1 czerwca 2018 r., na zasadach określonych poniżej.

Pracownicy mogą skorzystać z możliwości odpracowania dnia 2 maja oraz 1 czerwca br. w terminach uzgodnionych z bezpośrednimi przełożonymi, jednak nie później niż do końca obowiązującego daną grupę pracowniczą okresu rozliczeniowego.

Za rozliczenie czasu pracy odpowiadają bezpośredni przełożeni pracowników.

Proszę również przełożonych o uwzględnianie, w miarę możliwości, wniosków jak największej grupy pracowników o udzielenie im urlopu wypoczynkowego w dniach: 30 kwietnia i 4 maja br., jednak bez szkody dla terminowego wykonania zadań.

                                                                                   Rektor
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Telefonogram (pdf, 304,31 kB)

return to top