Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu 2023 r. oraz w styczniu 2024 r.

08.12.2023 - 16:46 aktualizacja 08.12.2023 - 16:46
Redakcja: AJS

Katowice, dn. 04.12.2023 r.

Informacja

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2023, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2023 r. oraz w styczniu 2024 r.:

  • 28 grudnia 2023 r. – wypłata  wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII 2023 r.,
  • 28 grudnia 2023 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII 2023 r.,
  • 28 grudnia 2023 r. – dodatkowa wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich (wszelkie nie rozliczone należności dotyczące roku 2023),
  • 28 grudnia 2023 r. – wypłata wynagrodzeń dla osób spoza uczelni z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za m-c XII 2023 r.,
  • 28 grudnia 2023 r. – wypłata wynagrodzeń za miesiąc XII 2023r. lub innych należności za rok 2023 projektów unijnych, projektów krajowych, grantów itp. 
    UWAGA: w związku z kończącymi się niektórymi projektami 31.12.2023 r. dokumenty do wypłaty będą przyjmowane do 13.12.2023 r. Dokumenty dostarczone do Działu Płac po tym terminie nie będą rozliczane w kosztach projektu.
  • 2 stycznia 2024 r. – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za m-c styczeń 2024 r.

W celu zapewnienia terminowej realizacji powyższych wypłat, proszę o złożenie wszystkich dokumentów płacowych oraz umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami, które dotyczą zadań zrealizowanych w roku 2023 w Dziale Płac w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia 2023 roku. 

Dokumenty złożone po 15.12.2023 r., zostaną opracowane i przygotowane do wypłaty dodatkowej, która będzie miała miejsce 10 stycznia 2024 r.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego 
prof. dr hab. Ryszard Koziołek

 

 

Stos dokumentów/Pile of documents Pile of documents

return to top